ประกันภัยการเดินทาง

6726 Views  | 

ประกันภัยการเดินทาง

ทำประกันการเดินทางต่างประเทศ   
 
ประกันเดินทางต่างประเทศ Comprehensive Travel Accident Insurance
 
Travel Delightรับประกันอายุ 1- 90 ปี คุ้มครองสูงสุด 90 วัน
 
คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็นรายเที่ยวพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินขณะเดินทาง Bangkok Insurance
 
Hotline Centre ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
 
ทำประกันภัย CTA   

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (CTA) รายปี

คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมการเดินทางทั้งปี โดยเดินทางครั้งละไม่เกิน

90 วัน สะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องทำประกันทุกครั้งที่เดินทาง 

อบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 095 952 6514

Line ID : Makeinsuranceeasy

ทำประกันการเดินทาง   

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางภายในประเทศ (TA)

คุ้มครองทั้งการเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงขณะเดินทาง รวมถึงการขับขี่หรือ

โดยสารรถจักรยานยนต์ 

อบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 095 952 6514

Line ID : Makeinsuranceeasy

ทำประกันภัยอบุติเหตุ   
 
ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ การชดเชยกรณีเกิดเหตุและค่ารักษาพยาบาล เหมาะกับผู้จัดการเดินทางเป็นหมู่คณะ บริษัททัวร์ 
 
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy