ประกันคนรักจักรยาน TIP BIKE

คุณสมบัติสินค้า:

Share


  แผนประกันคนรักจักรยาน (คุ้มครอง 3 คัน/ กรมธรรม์ประกันภัย)
 
 
1.คุ้มครองรถจักรยานจากการสูญเายหรือเสียหายสิ้นเชิง (ต่อกรมธรรม์ประกันภัย)
   1.1 จากการลักทรพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะอย่างชัดเจน การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์
   1.2 จากอุบัติเหตุในขณะที่ขับขี่รถจัรยานคันที่เอาปรัะกันภัย
100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.ความสูญเสียหรือความเสียหายบางส่วนต่อวงล้อและ/หรือโครงรถจักรยาน (ต่อปีกรมธรรม์)
   2.1 คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวงล้อจักรยานอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
        (ไม่คุ้มครองยางรถจักรยาน)
   2.2 คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อโครงรถจักรยานอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
จ่ายตามจริงสูงสุด
ไม่เกิน 50 % ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัยข้อ.1
  Bike 1 Bike 2 Bike 3
3.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (ต่อเหตุการณ์)
  3.1 ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (ต่ออบัติเหตุแต่ละครั้ง)
        อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
  3.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่ออบัติเหตุแต่ละครั้ง) 
10,000

10,000
30,000

30,000
50,000

50,000
4.ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
  4.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา และการขับขี่
       หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
  4.2 จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (จ่ายเพิ่มเติมจากข้อ 4.1)
100,000

100,000
150,000

150,000
250,000

250,000
5.ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยาน (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 20,000 30,000 50,000
6.ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยาน (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 10,000 20,000 30,000

*การคำนวณเงินเอาประกันภัย (คิดเป็น 80% ของมูลค่าจักรยาน)

 
เงื่อนไขการรับประกันภัย :
 
1.
ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 15 - 65 ปีบริบูรณ์
2.
ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยจักรยานได้สูงสุดไม่เกิน 3 คัน และแจ้งวันที่ซื้อรถจักรยานคันที่เอาประกันภัย
  เพื่อเป็นหลักฐานในการขอเอาประกันภัย
3.
จักรยานที่เอาประกันภัยแต่ละคัน จะต้องมีราคาจักรยานไม่ต่ำกว่า 10,000
4.
รับประกันจักรยานปีแรกอายุไม่เกิน 3 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 5 ปี
5.
แผนประกันภัยนี้ ไม่รับประกันภัยรถจักรยานประเภทดังต่อไปนี้
  5.1 จักรยานผาดโผน (Bicycle Motocross - BMX)
  5.2 จักรยานดาวน์ฮิลล์ (Downhill Bike)
  5.3 จักรยานปั่นหลายคน (Tandem)
  5.4 จักรยานล้อเดียว (Unicycle)
6. ความคุ้มครองตามที่ระบุในแผนประกันภัยข้อ 4 - 6 เป็นความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
 
 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้