ประกันรถยนต์ ทิพย์สบายใจ

Share

Share

  ประเภท 3
ประเภทรถที่รับประกัน ค่าเบี้ย ค่าเบี้ย ( มีกล้อง )
   110 รถเก๋งส่วนบุคคล 2,500 2,300
   210 รถตู้โดยสารส่วนบุคคล 3,500 3,300
   320 รถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล 3,200 3,000
  ประเภท 3 พร้อม พ.ร.บ
ประเภทรถที่รับประกัน ราคาโปรโมชั่น
   110 รถเก๋งส่วนบุคคล 3,000
   210 รถตู้โดยสารส่วนบุคคล 4,500
   320 รถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล 4,000
  รายละเอียดความคุ้มครอง
รหัสรถ 110 210 320
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก      
 - ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก 1,000,0000 บ./ คน 500,000 บ./ คน 500,000 บ./ คน
 - ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก 10,000,000 บ./ ครั้ง 10,000,000 บ./ ครั้ง 10,000,000 บ./ ครั้ง
 - ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2,500,000 บ./ ครั้ง 1,000,000 บ./ ครั้ง 1,000,000 บ./ ครั้ง
2. ความคุ้มครองตามเอกสารแบบท้าย      
 - ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
   สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
100,000 บ./ คน 100,000 บ./ คน 100,000 บ./ คน
 - ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 100,000 บ./ คน 100,000 บ./ คน 100,000 บ./ คน
 - ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันภัยตัวผู้ขับขี่ 200,000 บ. 200,000 บ. 200,000 บ.
คุ้มครอง ผู้ขับขี่ และผู้โดนสาร รวม 5 คน 12 คน 3 คน
                 หมายเหตุ : อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นสามารถให้อัตราผลตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท
 
  โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าใหม่
ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส

 
ทุนประกันภัย ค่าเบี้ย
**เฉพาะรหัส 110 **เฉพาะรหัส 210 , 230
100,000 7,999 8,499
200,000 8,999 9,499
300,000 9,999 10,499
400,000 10,799 11.499
500,000 11,499 12,499
 
ตารางความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
1.ความคุ้มครองบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรือ อนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 
 5 แสน / คน และ 10 ล้าน / ครั้ง
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1 ล้าน / ครั้ง
2.ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตูส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 100,000 บาท
- ค่ารักาษาพยาบาลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร  50,000 บาท
- การประกันตัวผู้ขับขี่    200,000 บาท
- ผู้ขับขี่ + ผู้โดยสาร *110 ( 5 คน ) **210 ( 5 คน ) 320 ( 2 คน )
3. อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้กับรถกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2
4. รับประกันภัยไม่จำกัดอายุรถ
ในกรณีที่อายุรถเกิน 15 ปี ให้ BU Motor พิจารณาอนุมัติก่อนการรับประกันภัย
 
 
โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าใหม่
ประกันรถยนต์ 3 พลัส

 
ทุนประกันภัย ค่าเบี้ย
*เฉพาะรหัส 110 **เฉพาะรหัส 210 , 320
100,000 6,499 6,499
200,000 7,499 7,499
300,000 8,499 8,499
400,000 9,299 9,499
500,000 9,999 10,499
 
ตารางความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
1. ความคุ้มครองบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
  5 แสน / คน คนละ 10 ล้าน ครั้ง 
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1 ล้าน / ครั้ง 
2. ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 100,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 50,000 บาท
- การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท
- ผู้ขับขี่ + ผู้โดยสาร *110 ( 5 คน ) **210 ( 5 คน ) 320 ( 2 คน ) 
3. อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้กับรถกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2
4. รับประกันภัยไม่จำกัดอายุรถ
ในกรณีที่อายุรถเกิน 15 ปี ให้ BU Motor พิจารณาอนุมัติก่อนการรับประกันภัย
 
 
ทิพย์ประกันรถยนต์ประเภท 3
ทิพย์สบายใจชัวร์ ประกันรถยนต์ประเภท 3+
ทิพย์สบายใจชัวร์ ประกันรถยนต์ประเภท 2+
TIP Best Drive ประกันประเภท 1 รถยนต์กลุ่ม 3
TIP Best Drive ประกันประเภท 1 รถยนต์กลุ่ม 4
TIP Best Drive ประกันประเภท 1 รถยนต์กลุ่ม 5
TIP Best Drive ประกันประเภท 1 รถยนต์กลุ่ม SUV
TIP Best Drive ประกันประเภท 1 รถยนต์กลุ่ม กะบะ 110
TIP Best Drive ประกันประเภท 1 รถยนต์กลุ่ม กะบะ 320
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com