ประกันภัยรถยนต์ AIG My Car My Choice

Share

Share

เช็คเบี้ยประกันง่ายๆ ด้วยตัวเอง - ขอออกข้อเสนอ Auto - AIG My Car My Choice

 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
รับประกันรถยนต์ทุกยี่ห้อ และทุกรุ่น
ไม่จำกัดอายุรถยนต์ที่รับประกันภัย
ไม่รับประกันภัยรถยนต์ที่มีการดัดแปลงสมรรถนะ ฯลฯ
ไม่รับรถยนต์บรรทุกเล็ก เช้น TATA , SUZUKI,CaRRY,KIA K2700 หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกัน
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมผู้ขับขี่ สำหรับรถเก๋ง 7 ที่นั่ง สำหรับรถปิคอัพ 3 ที่นัง และรถตู้ 12 ที่นั่ง
เบี้ยประกันภัยไม่มีส่วนลดกลุ่ม หรือส่วนลดประวัติดี
 

ความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (ส่วนเกิน พ.ร.บ.)1,000,000 บาท / คน
 - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (ส่วนเกิน พ.ร.บ.) สูงสุด10,000,000 บาท / ครั้ง
 - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,500,000 บาท / ครั้ง
 - ความเสียหายส่วนแรกไม่มีความเสียหายส่วนแรก
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ไม่คุ้มครอง
 - รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 - อุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000 บาท / คน
 - ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
 - การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา200,000 บาท / ครั้ง
เงื่อนไขการรับประกันภัย คลิ๊

 
 
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
รับประกันรถยนต์ทุกยี่ห้อ และทุกรุ่น
จำกัดอายุรถยนต์ที่รับประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 20 ปี
ไม่รับประกันภัยรถรับจ้างสาะารณะ เช่น แท็กซี่ รถตู้วิน เป็นต้น
ไม่รับประกันภัยรถยนต์ที่มีการดัดแปลงสมรรถนะ ฯลฯ
ไม่รับรถยนต์บรรทุกเล็ก เช้น TATA , SUZUKI,CaRRY,KIA K2700 หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกัน
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมผู้ขับขี่ สำหรับรถเก๋ง 7 ที่นั่ง สำหรับรถปิคอัพ 3 ที่นัง และรถตู้ 12 ที่นั่ง
เบี้ยประกันภัยไม่มีส่วนลดกลุ่ม หรือส่วนลดประวัติดี
 

ความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (ส่วนเกิน พ.ร.บ.)1,000,000 บาท / คน
   - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (ส่วนเกิน พ.ร.บ.) สูงสุด10,000,000 บาท / ครั้ง
   - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,500,000 บาท / ครั้ง
   - ความเสียหายส่วนแรกไม่มีความเสียหายส่วนแรก
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ไม่คุ้มครอง
 - รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ตามจำนวนทุนประกันภัย
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 - อุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000 บาท / คน
 - ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
 - การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา200,000 บาท / ครั้ง
เงื่อนไขการรับประกันภัย คลิ๊ก

 
ความคุ้มครองEco Choice 2+Eco Choice 3+
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (ส่วนเกิน พ.ร.บ.) / คน1,000,000 บาท/คน1,000,000 บาท/คน
  - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (ส่วนเกิน พ.ร.บ.) / ครั้ง10,000,000 บาท/ครั้ง10,000,000 บาท/ครั้ง
  - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง2,500,000 บาท/ครั้ง2,500,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
  - การชนกับยานพาหนะทางบก ที่สารถระบุคู่กรณีได้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
  - ความเสียหายส่วนแรก (กรณีเป็นฝ่ายผิด)2,000 บาท2,000 บาท
  - รถยนต์ สูญหาย ไหม้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
  - อุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000 บาท / คน100,000 บาท / คน
  - ค่ารักษาพบาบาล100,000 บาท / คน100,000 บาท / คน
  - การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา300,000 บาท / ครั้ง300,000 บาท / ครั้ง
เงื่อนไขการรับประกันภัย คลิ๊ก
 
Powered by MakeWebEasy.com