ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( สำหรับอาชีพเสี่ยงภัย )

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

AIA - แผนประกันอุบัติเหตุสำหรับอาชีพเสี่ยงภัยพิเศษ ( MA10% )

 อาชีพเสี่ยงภัยพิเศษ ขั้นอาชีพ 1
  ได้แก่ นายอำเภอ/  ปลัดอำเภอ/ รองปลัดอำเภอ /นอกเขตจังหวัดกรุงเทพ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
นายกเทศมนตรี / สมาชิกสภาจังหวัด ฯลฯ 
 
ผลประโยชน์ SUBMA 5 - 1 SUBMA 10 - 1
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา ( ADD ) 500,000 1,000,000
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 1,000,000
ฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย 50,000 100,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 250,000 500,000
ค่ารักษาพยาบาล 60,000 100,000
เบี้ยประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 1 2,900 4,900
 

อาชีพเสี่ยงภัยพิเศษ ขั้นอาชีพ 2
 กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ศุลการักษ์ ในเขตท่าเรือ หรือ ท่าอากาศยาน / ยาม (ไม่พกพาอาวุธ) / อบต. / อบจ.ฯลฯ
 
ผลประโยชน์ SUBMA 2 - 2 SUBMA 3 - 2 SUBMA 4 - 2 SUBMA 5- 2 SUBMA 10 - 2
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา ( ADD ) 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000
ฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย 20,000 30,000 40,000 50,000 100,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000 200,000 250,000 500,000
ค่ารักษาพยาบาล 30,000 40,000 50,000 60,000 100,000
เบี้ยประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 2 1,900 2,400 3,000 3,600 6,000
 

อาชีพเสี่ยงภัยพิเศษ ขั้นอาชีพ 3
สรรพสามิตรตรวจจับ/ศุลการักษ์ นอกเขตกรุงเทพฯ/เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์,ควบคุม,ปราบปราม/ผู้ฝึกสอนวิชานักโทษ/ยามพกอาวุธ(ประจำที่)
คนขับรถบันทุกเงิน,ผู้ติดตาม(พนักงานขับรถบันทุกเงิน) ยามพุกอาวุธ (ประจำรถ) ฯลฯ
 
ผลประโยชน์ SUBMA 2 - 3 SUBMA 3 - 3 SUBMA 4 - 3 SUBMA 5- 3
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา ( ADD ) 200,000 300,000 400,000 500,000
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 300,000 400,000 500,000
ฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย 20,000 30,000 40,000 50,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000 200,000 250,000
ค่ารักษาพยาบาล 30,000 40,000 50,000 60,000
เบี้ยประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 2 2,100 2,600 3,400 4,100
 
Powered by MakeWebEasy.com