แผนประกันภัย LMG PA Plus

คุ้มครองภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำระ

Share

Share

แผนความคุ้มครองหลักของกรมธรรม์
 
ผลประโยชน์แผน 1แผน 2แผน 4แผน 5
1.เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง (อบ 1)200,000300,000500,0001,000,000
2.ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (PD)200,000300,000500,0001,000,000
3.ฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย (MA)100,000150,000250,000500,000
4.เสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC)100,000150,000250,000500,000
5.ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ME)20,00030,00050,00060,000
แนบความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ
1.ชดเชยภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำระเป้นประจำเดือน เช่น  20,00030,00050,00050,000
   เงินกู้บ้าน รถยนต์ สินเชื่อบุคคลไม่เกิน 6 เดือน
2.ชดเชยภาระหนี้หากผู้เอาประกันเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ 120,000180,000300,000300,000
   ถาวรสิ้นเชิง (นับรวมค่าชดเชยที่เกิดขึ้นในข้อ 1 )
3.คุ้มครองอุบัติเหตุเสียชีวิต 1 คนพิเศษระบุดดยผู้เอาประกัน50,00050,00050,00050,000
   (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้าย)
อัตราเบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร)
กรมธรรม์ PA PLUS9501,3502,2002,800
 
 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com