ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(Personal Accident)

Share

Share

รายละเอียดสินค้า

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(Personal Accident)
ความคุ้มครอง
 
   คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง และทุำกสถานที่ทั่วโลกที่ทำให้เกิดความบาดเจ็บแก่ร่างกาย สูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสำคัญ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง
โดยคุ้มครองตามทุนประกันภัยในแผนต่างๆ ที่ท่านเลือกซื้อ
 
ค่ารักษาพยาบาล
   ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินทุนประกันภัยในแผนต่างๆ ที่เลือกซื้อ
 
คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
   ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหาร ผู้จัดการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ผู้ทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว ฯลฯ โดยผู้เอาประกันภัย
  จะต้องมีอายุระหว่าง 16-60 ปี
   
 ตารางผลประโยชน์ และความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
แผนเอาประกันภัย
PREMIER
SAVE
ECONOMY
STANDARD
อ.บ. 2
อ.บ. 2
อ.บ. 1
อ.บ. 2
A
B
C
1. การสูญเสียชีวิต
2,000,000 บาท
500,000 บาท
300,000 บาท
1,000,000 บาท
700,000 บาท
200,000 บาท
2. การสูญเสียอวัยวะและสายตา
2,000,000 บาท
500,000 บาท
300,000 บาท
1,000,000 บาท
700,000 บาท
200,000 บาท
3. ทุพพลภาพถาวร
2,000,000 บาท
500,000 บาท
300,000 บาท
1,000,000 บาท
700,000 บาท
200,000 บาท
4. ค่ารักษาพยาบาล
80,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
60,000 บาท
50,000 บาท
20,000 บาท
5. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
1,000,000 บาท
250,000 บาท
200,000 บาท
500,000 บาท
300,000 บาท
200,000 บาท
6. การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์
300,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท
100,000 บาท
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร)
3,900 บาท
11,000 บาท
700 บาท
2,150 บาท
1,650 บาท
600 บาท
  ฟรี   สำหรับ PREMIER PLAN และ SAVE PLAN ทุนประกันภัยเพิ่มขึ้น 5% ทุกๆ ปี (ไม่เกิน 10 ปี) โดยไม่เสียเบี้ยประกันภัยเพิ่มและผู้เอาประกันภัยทุกแผน จะได้รับ "SUPER SAVE CARD" เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com