การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง Marine Cargo Insurance

คุณสมบัติสินค้า:

Share

 
การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง ( Marine Cargo Insurance)
ประเภทภัยที่คุ้มครอง

ภัยที่คุ้มครอง

CLAUSE A

CLAUSE B

CLAUSE C

การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจาก :-
เพลิงไหม้, ระเบิดคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
เรือเกยตื้น, ล่ม, จม หรือ ตะแคง เรือชนกัน เรือโดนกันคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำหรือตกจากรางหรือชนกันคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ยานพาหนะหรือเรือชนหรือปะทะกับวัตถุอื่นใดคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
การขนส่งสินค้าลงจากเรือ ณ ท่าหลบภัยคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ความเสียหายทั่วไป  General Averageคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
สินค้าถูกโยนทิ้งทะเล (Jettison) ในขณะที่เรือประสบภัยกลางทะเลคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ค่ากู้เรือ และ ค่ากู้สินค้า (Sue & Labour Charge)คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ค่าจัดส่งสินค้าต่อไปยังจุดหมายปลายทางคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่าคุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง
สินค้าถูกน้ำทะเลซัดตกจากเรือคุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง
สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นในขณะทำการขนสินค้าขึ้นหรือลงจากเรือหรือระหว่างการเปลี่ยนถ่ายลำเรือคุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง

ความเสียหายจากน้ำทะเลหรือจากแม่น้ำ, ทะเลสาบหรือน้ำในแม่น้ำเข้าระวางเรือหรือตู้บรรจุสินค้า (Container)  หรือน้ำใน

แม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า

คุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง
สินค้าได้รับความเสียหายจากเปียกน้ำฝนคุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
การกระทำโดยเจตนาร้ายของบุคคลอื่นคุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
การถูกปล้นโดยโจรสลัดคุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
สินค้าถูกลักขโมยคุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากภัยทุกอย่างที่มี

สาเหตุจากภายนอกและเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย เช่น การแตก หัก ร้าว ฉีกขาด

การปนเปื้อนกับวัตถุหรือสินค้าอื่น การบุบ กะเทาะ การเกิดสนิม ฯลฯ

คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง

สิทธิประโยชน์

การได้รับความคุ้มครองจากการเสี่ยงภัยในระหว่างการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นทาง เรือ  ทางอากาศ  ทางบก  เพื่อที่ผู้ทำประกัน

ภัยจะได้รับความมั่นใจในตัวสินค้าที่จะได้รับ ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกล่าวที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย

เมื่อสินค้าเคลื่อนออกจากโกดังหรือสถานที่เก็บสินค้า ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อเริ่มเดินทาง และให้ความ

คุ้มครองต่อเนื่องตลอดการขนส่งตามปกติและสิ้นสุดเมื่อ

ส่งถึงโกดังของผู้รับสินค้าหรือโกดังปลายทาง หรือสถานที่เก็บสินค้า ณ ปลายทางที่ระบุไว้
ส่งถึงโกดังหรือสถานที่เก็บสินค้าอื่น ณ ปลายทางที่ระบุไว้  ซึ่งผู้เอาประกันภัยเลือกใช้เป็น
ที่เก็บสินค้านอกเหนือเส้นทางขนส่งตามปกติ  หรือ
ที่จัดสรรหรือแจกจ่ายสินค้า

เมื่อครบ 60 วัน หลังจากขนสินค้าลงจากเรือเดินทะเล ณ ท่าปลายทาง หรือเมื่อครบ 30 วัน หลังลงจากขนสินค้าลง

จากเครื่องบินแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดก่อนก็จะสิ้นสุดความคุ้มครอง ณ. เวลานั้น

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ
 
  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้