ประกันภัยขนส่งทางทะเล

คุณสมบัติสินค้า:

Share

การประกันภัยทางทะเลและขนส่งสินค้า (GenMarine)

ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างทำการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทาง ภัยต่างๆที่เกิดขึ้น เช่นภัยธรรมชาติ ภัย

จากการเดินเรือ ภัยจากอัคคีภัย ฯลฯ จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของสินค้า หากสินค้าที่ทำประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้เอาประกันไว้ 

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำเข้า (Importer)

 1. สามารถเลือกบริษัทประกันภัยที่ท่านให้ความเชื่อถือ หรือรู้จักคุ้นเคยก่อให้เกิดความมั่นใจในการบริการ ตัดปัญหาเรื่อง ความล่าช้าในการจ่ายสินไหม

 2. สามารถต่อรองเงื่อนไขความคุ้มครองในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำกว่าหรือทัดเทียมกัน

 3. ลดภาษีนำเข้า (กรมศุลกากรได้กำหนดการคิดภาษีจากราคา(C.I.F)
 

4. เป็นการช่วยชาติ เพื่อมิให้เงินตราไหลออกนอกประเทศ

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ส่งออก (Exporter)

  1. ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของท่านที่อยู่ต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมการบริการเพื่อให้เกิดความประทับใจ ก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจของท่านในอนาคต
 

2. เป็นการช่วยชาติ เพื่อมิให้เงินตราไหลออกนอกประเทศ

สินค้าที่ทำประกันภัยได้ 

คือ สินค้าทุกชนิดที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสีย (Insurable Interest) ในการสูญเสียหรือเสียหายของสินค้านั้น เช่น เครื่องจักร สินค้าอุปโภคบริโภค
  

วัตถุดิบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ 

การกำหนดทุนประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยและบริษัทฯ จะพิจารณาตกลงเรื่องทุนประกันในขณะที่ทำสัญญาประกันภัย หรือก่อนการขนส่ง โดยกำหนดทุนประกันภัยพื้นฐาน ดังนี้

 
   สำหรับสินค้าส่งออก กำหนดทุนประกันภัยพื้นฐานเป็น 110% ของราคา CIF
 
   สำหรับสินค้านำเข้า กำหนดทุนประกันภัยพื้นฐานเป็น 110% ของราคา C&F และ 115% ของราคา FOB
ตารางแสดงความคุ้มครอง
ความคุ้มครองInstitute Cargo
การสูญเสียหรือความเสียหายของวัตถุที่เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นจากABC
อัคคีภัยภัยระเบิดYYY
เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกันYYY
ยานพาหนะบนบกพลิกคว่ำหรือตกรางYYY
การขนส่งสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งใช้หลบภัยYYY
การเสียสละในความเสียหายร่วมกัน (GA)YYY
การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัยYYY
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหายYYY
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่าYY 
สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเลYY 
สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นขณะขนขึ้นหรือลงจากเรือ หรือระหว่างถ่ายลำสับเปลี่ยนYY 
สินค้าเปียกเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู่ระวางเรือ หรือเข้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน)YY 
เปียกน้ำฝน Y  
การกระทำด้วยความมุ่งร้ายของบุคคลอื่นY  
การปล้นโดยโจรสลัดY  
ถูกลักขโมยY  
อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าวข้างต้น เช่น แตกหัก ฉีก ขาด เปื้อน ภาชนะบุบสลาย ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งY  
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้