ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ Motor Top Up

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ Motor Top Up
  เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ จนต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 ​ คุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลในรถยนต์
 ​ เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมอู่จากอุบัติเหตุ
 
​ พิเศษ ! เงินปลอบขวัญเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 
   ดาวโหลดใบคำขอเอาประกันภัย
 ตารางความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย
ความคุ้มครอง
แผน 1 แผน 2 แผน 3
 ​ เงินชดเชยรายได้กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ จนต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (สูงสุด 7 คน ) 2500 - -
 ​ เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ
    กรณีเป็นฝ่ายถู
2500 3000 3000
    กรณีเป้นฝ่ายผิด / ประมาทร่วม / พิสูจน์ไม่ได้ - - 1000
 ​ การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ 10000 20000 20000
 ​ เงินชดเชยปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุกรุณีเป้นฝ่ายถูก   3000 2000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
1900 1900 2400
 
 เงื่อนไขการรับประกันภัย Motor Top Up
  ​ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  
​ รถโดยสารส่วนบุคคล
  
​ รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ 
  
​ ไม่จำกัดอายุรถยนต์
  
​ ไม่ต้องมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
  
​ สงวนสิทธิ์รับประกันภัย 1 กรมธรรม์ ต่อรถยนต์ 1 คัน
 
 
Powered by MakeWebEasy.com