เอ็ทน่า ประกันการเดินทาง Aetna Travel Insurance

คุณสมบัติสินค้า:

ประกันเดินทางจากบูพา ให้ความคุ้มครองในทุกประเทศทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือคุ้มครองการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลันที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดในระหว่างการเดินทาง

Share

Share

ความคุ้มครอง Annual* Gold Silver Bronze Plus
ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2,000,000 THB 2,000,000 THB 1,000,000 THB 500,000 THB
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1,000,000 THB 1,000,000 THB    500,000 THB 500,000 THB
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน*****
  - บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
  - บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปยังภูมิลำเนา
  - การเคลื่อนย้ายศพ
1,000,000 USD 1,000,000 USD - -
Powered by MakeWebEasy.com