เอ็ทน่าประกันสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Care)

คุณสมบัติสินค้า:

Share

ตารางผลประโยชน์ แผนเพอร์ซันนัลแคร์ - Aetna Personal Care
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
 
รายละเอียด จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แซปไฟร์ 08 รูบี 08 เอมเมอรัลด์ 08 ไดมอนด์ 08
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง*
(รวมการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง Major Medical)
300,000 400,000 500,000 600,000

*ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความรวมถึง ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด และค่าแพทย์เยี่ยมไข้) และการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)

ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล
 
รายละเอียด จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แซปไฟร์ 08 รูบี
08
เอมเมอรัลด์ 08 ไดมอนด์ 08
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน) 1,400 2,500 4,000 5,000
ค่าห้องผู้ป้วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 2,800 5,000 8,000 10,000
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล
 
รายละเอียด จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แซปไฟร์ 08 รูบี
08
เอมเมอรัลด์ 08 ไดมอนด์ 08
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล 16,000 30,000 40,000 50,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชม. และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำหรับอุบัติเหตุนั้นๆ) รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล 2,200 4,000 5,000 7,000
ค่ารถพยาบาล รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล 1,000 1,000 1,000 1,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
 
รายละเอียด จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แซปไฟร์ 08 รูบี
08
เอมเมอรัลด์ 08 ไดมอนด์ 08
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด) 22,000 40,000 50,000 70,000
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
 
รายละเอียด จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แซปไฟร์
08
รูบี
08
เอมเมอรัลด์
08
ไดมอนด์
08
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดต่อวัน) 300 600 900 1,200
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)
 
รายละเอียด จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แซปไฟร์ 08 รูบี
08
เอมเมอรัลด์ 08 ไดมอนด์ 08
การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายชดเชยเพิ่มเติมให้อีก 80% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล) สูงสุดไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน

 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
     
รายละเอียด จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แซปไฟร์ 08 รูบี
08
เอมเมอรัลด์ 08 ไดมอนด์ 08
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)***  20,000 40,000 60,000 100,000

***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)

ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้