เอ็ทน่า ประกันโรคมะเร็ง ( เอ็กซ์ตร้าแวลู )

ประกันมะเร็งให้ความคุ้มครองมะเร็งโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือคนที่คุณรัก

Share

Share

รายละเอียดสินค้า

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
• โรคมะเร็ง 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
• โรคมะเร็งผิวหนัง 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000
• อุบัติเหตุส่วนบุคคล อบ.2 10,000 10,000 10,000   10,000
ประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  
    
♦ PA 200  200,000
♦ PA 400  400,000
♦ PA 900 (สำหรับขั้นอาชีพ 1,2,เท่านั้น)  900,000
 
 หมายเหตุ  1.อัตราเบี้ยประกันภัยนี้สำหรับคนไทยเท่านั้น
   2.ผู้เอาประกันภัยรายใหม่ต้องมีอายุน้อยกว่า 56 ปี และต่ออายได้ถึงอายุครบรอบ 65 ปี
   3.เบี้ยประกันภัยตั้งแต่อายุ 56 ปี สำหรับปีต่ออายุเท่านั้น
   4.กรณีบุตรไม่ได้ซื้อพร้อมบิดาหรือมารดา สามารถทำประกันภัยได้เมื่อมีอายุครบ 1 ปีบริบูรณ์
   5.การคำนวนอายุ คิดตามอายุจริง ณ วันเริ่มกรมธรรม์
   6.หากท่านมีกรมธรรม์บูพามากกว่า 1 กรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดในส่วนของประกันภัยโรคมะเร็งรวมทุกกรมธรรม์
    จะให้ความคุ้มครองในวงเงินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท
   7. ความสูญเสียอันเกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยายนต์จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ความ
      คุ้มครองที่จะได้รับและรวมกันไม่เกินวงเงิน 200,000 บาท
   8. กรณีที่ท่านมีประกันภัยอุบัติเหตุกับบูพามากกว่า 1 กรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดในส่วนของประกันอุบัติเหตุรวมกัน
     ทุกกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

สินค้าเกี่ยวข้อง

แผนคริสตัลได้สรรสร้างแผนความคุ้มครอง สำหรับคุณและครอบครัวที่คุณรัก  ด้วยผลประโยชน์ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน จ่ายเป็นก้อนต่อปี ไม่จำกัดวงเงินสูงสุด จ่ายผลประโยชน์สูงสุดตามผลประโยชน์ต่อปีที่คุณเลือก ขั้นตอนการสมัครไม่ยุ่งยาก ให้ความคุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุกรณีผู้ป่วยใน ด้วยวงเงินคุ้มครองตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 600,000 บาทต่อปี

ประกันเดินทางจากบูพา ให้ความคุ้มครองในทุกประเทศทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือคุ้มครองการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลันที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดในระหว่างการเดินทาง

แผนแพลทินั่มเป็นแผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อโรค เพื่อให้คุณอุ่นใจว่าคุณและคนที่คุณรักจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด ด้วยแผนประกันที่มีให้คุณเลือกตั้งแต่ 1 ล้านบาทไปจนถึง 5 ล้านบาทต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดวงเงินสูงสุดต่อปี ทุกแผนจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุอย่างคุ้มค่าด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งท่านยังสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยนอก สูติกรรม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้อีกด้วย

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com