ประกันสุขภาพ AXA สมาร์ท แคร์ ออพตินั่ม

คุณสมบัติสินค้า:

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเต้มจำนวน* ไม่กำหนดจำนวน สำหรับค่าห้อง ค่าอาหาร ฯลฯ คุ้มครองค่าบริการทางทันตกรรมจากอุบัติเหตุ คุ้มครองการแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

Share

 
แผนประกันสุขภาพ AXA สมาร์ทแคร์ ออพตินั่ม
ตารางผลประโยชน์
 ความคุ้มครองมาตรฐาน
 
  จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสุงสุด (บาท / คน)
 BASIC  CLASSIC  DELUXE
 จำนวนจำกัดความรับผิดสูงสุด (ต่อปี)  1,500,000  2,500,000  5,000,000

A. การอยู่ในโรงพยาบาล และการผ่าตัด   
   1. ค่าห้อง และค่าอาหาร และค่าการพยาบาลไม่เกิน (ต่อวัน)  8,000  10,000  12,000
   2. ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนัก ICU
   3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงพยาบาล (ต่อครั้ง)
   4. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ค่าธรรมเนียมวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน
       ก่อนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่อครั้ง)
   5. ค่าธรรมเนียมวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนเข้ารับการรักษาตัวในดรงพยาบาล
   6. การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล (ต่อครั้ง)
   7. ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ (ต่อครั้ง)
   8. ค่าธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมไข้ของแพทย์ ( 1 ครั้ง / วัน)
   9. ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ (ต่อครั้ง)
  10. กายอุปกรณ์เทียม (ที่ใส่ในร่างกาย)
   ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
    และสมเหตุผลตามมาตรฐาน
  11. พยาบาลพิเศษที่โรงพยาบาล / และหรือที่บ้าน (ต่อครั้ง) (สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน)  ไม่เกิน 30 วัน  ไม่เกิน 45 วัน  ไม่เกิน 60 วัน
  12. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉิน สำหรับอุบัติเหตุเท่านั้น (ต่อครั้ง)  30,000  50,000  70,000
  13. การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง)  15,000  15,000  15,000
  14. การปลูกถ่ายอวัยวะ (ต่อปี)  500,000  700,000  1,000,000
B.การบริการทันตกรรมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง) 15,000 25,000 50,000
C.ผลประดยชน์พิเศษสำหรับโรคร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
   โรคหลอดเลือดสมอง หรือได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจตีบ (จ่ายครั้งเดียวเต้มจำนวน)
50,000 70,000 100,000
D. การล้างไต และการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก
    - การล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยนอก (วงเงินสูงสุด-ตลอดชีพ)
    - การรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก (วงเงินสูงสุด - ตลอดชีพ)

150,000
150,000

300,000
300,000

500,000
500,000
E. การเสียชีวิต อวัยวะ รวมการฆาตกรรม และมอเตอร์ไซต์ เต็มทุน
    หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

100,000 

100,000 

100,000 
F.การให้สิทธิพิเศษ
   1. การให้สิทธิพิเศษ - การเสียชีวิต
   2. บริการฉุกเฉิน - การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิต*

30,000
2,500,000 

30,000
2,500,000 

30,000
   2,500,000 
G. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 750,000  1,500,000  2,500,000 
H. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่มีการต่อ
    อายุกรมธรรม์ประกันภัย (สำหรับผู้ที่บริษัทรองรับการต่ออายุเท่านั้น)

10,000,000 

15,000,000 

25,000,000 

ความคุ้มครองพิเศษ (เลือกได้)
การรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
 - รวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ ค่าเอ็กซ์เรย์ MRI,CT, และ ECG
ผลประโยชน์ (ต่อปี)
20,000 30,000 50,000
การประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่มเติม (PA)
 - คุ้มครองฆาตกรรม และมอเตอร์ไซต์ 50 %
 - การขยาย PA นี้ ไม่ใช้กับเด้กอายุต่ำกว่า 18 ปี
            ทุนประกันภัย (บาท)            
1,000,000 2,000,000 3,000,000
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 
. ชาวไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
 . มีอายุระหว่าง 18-59 ปี (พิจารณาต่ออายุกรมธรรม์รายปีถึงอายุ 75 ปี)
 . สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และมีบิดามารดาทำประกันร่วมด้วยอย่างน้อย 1 คน โดยใช้แผนความค้มครองเดียวกัน
 
เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย หรือเป็นเอกสารผูกพันบริษัท

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้