ประกันอุบัติเหตุการเดินทางภายในประเทศ และต่างประเทศ (Travel Guard Domestic )

คุณสมบัติสินค้า:

Share

รายละเอียดความคุ้มครอง พร้อมใบสมัคร

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางภายในประเทศ และต่างประเทศ (Travel Guard Domestic )
ประกันเดินทางแผนนี้เหมาะกับใคร ?

ผู้เอาประกันภัยที่เดินทางรายเดี่ยวหรือเป็นหมู่คณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หมายถึง การเดินทางเป็นหมู่คณะของกลุ่มบุคคลหรือบุคลากรในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ หรือ

หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล , อบต. , อบจ.) หรือ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งหน่วย

งานอื่นๆ เช่น สหกรณ์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์ ชมรมและสมาคมต่างๆ เป็นต้น โดยมีการเดินทางไปอบรม สัมมนา ท่องเที่ยว ออกงานแสดงสินค้า การทอดผ้าป่า การทอดกฐิน งานบวช งานแต่งงาน หรือทำ

กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีกำหนดการเดินทางที่แน่นอน เป็นต้น


ความคุ้มครอง 
 
คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างการเดินทาง
เสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ (อ.บ.1) , ทุพพลภาพถาวร , ค่ารักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ , การถูกฆาตกรรมและการลอบทำร้าย
 
เงื่อนไขการรับประกัน
อายุระหว่าง 1 – 85 ปี เท่านั้น
อายุระหว่าง 71 – 85 ปี สามารถซื้อทุนประกันสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
เบี้ยประกันขั้นต่ำ ต่อ 1 กรมธรรม์ 260 บาท
ให้ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วัน / เที่ยว
ดาวโหลดใบคำขอเอาประกันเดินทาง

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชย –  บาท
แผน Aแผน A1แผน A2แผน A3แผน A4แผน A5แผน A6แผน A7
การเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ100,000200,000300,000400,000500,000700,0001,000,000
ค่ารักษาพยาบาล100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
เบี้ยประกันภัย / วัน10142025314259
แผน Bแผน B1แผน B2แผน B3แผน B4แผน B5แผน B6แผน B7
การเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ100,000200,000300,000400,000500,000700,0001,000,000
ค่ารักษาพยาบาล100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน50,00050,00050,00050,00050,00050,00050,000
เบี้ยประกันภัย / วัน13172328344562

หมายเหตุ : เบี้ยประกันข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และ อากร (0.4%).
 

รวมแผนประกันเดินทางในประเทศที่น่าสนใจ

 บมจ.เมืองไทยประกันภัยรายละเอียดความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยบคำขอเอาประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัยรายละเอียดความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยบคำขอเอาประกันภัย
บมจ.อาคเนย์ประกันภัยรายละเอียดความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยบคำขอเอาประกันภัย
บมจ.นวกิจประกันภัยรายละเอียดความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยบคำขอเอาประกันภัย
บมจ.ชับบ์ สามัคคีประกันภัยรายละเอียดความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยบคำขอเอาประกันภัย
บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัยรายละเอียดความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยบคำขอเอาประกันภัย
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้