ประกันเดินทางต่างประเทศ (Travel Guard Internationa Extra )

คุณสมบัติสินค้า:

 คุ้มครองคุณ ทุกหริปในฝันทุกการเดินทาง ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 5,000,000 บาท   ซื้อง่าย สะดวก 24 ชั่วโมง

Share

รายละเอียดความคุ้มครอง พร้อมใบสมัคร

 
 

 6 เหตุผลที่ควารเลือก Travel Guard International Extra ให้ดู้แลคุณ

    - Extra! ด้วยความคุ้มครองที่หลากหลายถึง 26 ความคุ้มครอง เช่น

                การเดินทางหยุดชะงัก การเปลี่ยนเส้นทางการบิน และการพลาดเครื่องบินโดยสารจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน (Overbooking)

                การสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัวจากการล้วงกระเป๋า หรือการทุบรถ และการสูญหายของทรัพย์สินภายในพื้นที่จากเหตุไฟไหม้

                การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ

   - Wow! คุ้มครองค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมจากอุบัติเหตุ

   - Wow! ไม่ตรวจสอบประวัติการรักษา (แม้สภาพที่เป็นมาก่อน) หากต้องเคลื่อนย้ายเพื่อทำการรักษาฉุกเฉินหรือกลับสู่ประเทศไทย หรือส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย

   - คุ้มครองทุกช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด - 85 ปี

   - ขอ Visa เชงเก้นได้ทุกแผน

   - มีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเครือข่ายทั่วโลกพร้อมดูแลคุณ 24ชั่วโมง ด้วยภาษาไทยและมากกว่า 40ภาษา

 ประกันเดินทางต่างประเทศ Travel Guard International Extra 
 
 
ความคุ้มครองจำนวนเงินผลประโยชน์ - บาท
Plan APlan BPlan CPlan D
 การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ TA15,000,0004,000,0001,500,0001,000,000
   การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ TA1 (อายุ 76-85 ปี)2,500,0002,000,000750,000ไม่คุ้มครอง
 ค่ารักษาพยาบาล TA25,000,0003,000,0002,000,0002,000,000
   ค่ารักษาพยาบาล TA2 ( อายุ 76 - 85 ปี)2,000,0002,000,0002,000,000ไม่คุ้มครอง
 ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย TA3250,000150,00070,00040,000
   ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย TA3 ( อายุ 76 - 85 ปี)150,000100,00050,000ไม่คุ้มครอง
  กรณีไม่เคยรักษาพยาบาลในต่างประเทศมาก่อน TA3150,000100,00050,00020,000

 การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ TA4

 ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย TA5

จ่ายตามจริง5,000,0002,000,0002,000,000
 ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน TA61,0001,0001,0001,000

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยในต่างประเทศ TA7

  - มีผู้บรรลุนิติภาวะอยู่กับผู้เอาประกันภัยในต่งประเทศ TA7

250,000150,000

70,000

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง
 ค่าชดเชยรายวันในการรักษาตัวในโรงพยาบาล TA825,00015,0007,000ไม่คุ้มครอง
 ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เยาว์กลับประเทศไทย TA9250,000150,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง

 ค่าใช้จ่ายการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง TA10

  - ค่าใช้จ่ายการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทางเนื่องจากการปิดสนามบิน TA10

จ่ายตามจริง

10,000

จ่ายตามจริง

5,000
จ่ายตามจริง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 ค่าใช้จ่ายการลดวันการเดินทาง TA11

   - ค่าใช้จ่ายลดจำนวนวันเดินทางเนื่องจากการปิดสนามบิน TA11

จ่ายตามจริง

10,000
จ่ายตามจริง

5,000
จ่ายตามจริง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 ค่าใช้จ่ายเมื่อการเดินทางหยุดชะงัก TA12จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงไม่คุ้มครอง
 ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง TA1335,00025,0005,000ไม่คุ้มครอง
 ชดเชยเนื่องจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกินที่นั่ง TA1435,00025,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
 ชดเชยการล่าช้าเนื่องจากสายการบินเปลี่ยนเส้นทาง TA1535,00025,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
 ชดเชยการพลาดต่อเที่ยวบิน TA1635,00025,0005,000ไม่คุ้มครอง
 ชดเชยการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง TA1735,00025,0005,000ไม่คุ้มครอง
 ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว TA18100,00075,00050,000ไม่คุ้มครอง
 การสูญหายของเอกสารการเดินทาง TA1930,00020,00010,000ไม่คุ้มครอง
 การสูญหายของเงินส่วนตัว TA2010,0005,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
 การสฝูญหายของทรัพย์สินจากการล้วงกระเป๋า TA213,0002,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
 การสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เก็บในยานพาหนพ TA223,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
 ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า TA2350,00020,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
 คุ้มครองทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยจากไฟไหม้ TA24100,00050,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
 คุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟและโฮล-อิน-วัน TA2520,00010,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก TA264,000,0003,000,0001,000,000500,000
     
ตารางเบี้ยประกันภัยรายปี
อายุPlan APlan BPlan C
แรกเกิด - 85 ปี9,655.-6,847.-3,838.-
 
Period of 
Insurance
(วัน)
Plan APlan BPlan CPlan D
อายุ แรกเกิด -85 ปีอายุ แรกเกิด -85 ปีอายุแรกเกิด-85 ปีอายุแรกเกิด-75 ปี
WorldwideAsiaWorldwideAsiaWorldwideAsiaWorldwideAsia
1-31,4521,0771,059796628484288 214
4-61,7331,2641,255927736 558343 250
7-102,014 1,6391,4531,190845700396324
11-142,5772,0141,8481,4531,061 845504 396
15-183,046 2,3902,1761,7161,238 987595 468
19-223,422 2,6722,4401,9131,382 1,096668 524
23-273,7032,9532,6372,1121,489 1,204722579
28-313,8913,2352,7682,3071,563 1,311759 632
32-384,549 3,8913,2282,7651,8151,563886759
39-455,206 4,5493,6873,2262,063 1,8151,012886
46-525,862 5,2064,1473,6862,3162,0631,141 1,012
53-596,5185,8624,6054,1462,568 2,3161,2661,141
60-667,1766,5185,0644,6042,8202,5681,3951,266
67-737,832 7,1765,5255,0633,071 2,8201,5201,395
74-808,4897,8325,9855,5243,32330711,6471,520
81-879,1478,4896,4435,9843,575 3,3231,774 1,647
88-949,8049,1476,9046,4423,826 3,5751,9011,774
95-10110,460 9,8047,3636,9044,0783,8262,029  1,901 
102-10811,119 10,4607,8237,3624,330 4,0782,156  2,029
109-11511,77411,119 8,2827,8224,5834,330 2,281   2,156
116-12212,43211,7748,7418,2814,833 4,583 2,410 2,281
123-12913,089 12,4329,2018,7395,0854,8332,535  2,410
130-13613,74613,0899,6629,2005,3385,0852,662 2,535
137-14314,402 13,74610,1209,6615,5885,3382,789  2,662
144-15015,060 14,40210,58110,1195,8405,5882,916   2,789
151-15715,71515,06011,03910,5806,092 5,8403,044   2,916
158-16416,37315,71511,49911,0386,3456,0923,171   3,0,44
165-17117,032 15,48110,45110,8706,343 6,5943,296  3,171
172-17817,68717,03212,41811,9576,8476,5953,425   3,296
179-18418,34517,68712,87812,4167,1006,8473,5503,425
 สนใจทำประกัน
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้