ประกันรถยนต์ ประเภท 3 และ ประเภท 2+ 3+

Attribute:

Share


ประกันรถยนต์ประเภท 3

ประเภทรถที่รับประกันค่าเบี้ยค่าเบี้ย ( มีกล้อง )
   110 รถเก๋งส่วนบุคคล2,5002,300
   210 รถตู้โดยสารส่วนบุคคล3,5003,300
   320 รถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล3,2003,000
  ประเภท 3 พร้อม พ.ร.บ
ประเภทรถที่รับประกันราคาโปรโมชั่น
   110 รถเก๋งส่วนบุคคล3,000
   210 รถตู้โดยสารส่วนบุคคล4,500
   320 รถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล4,000
  รายละเอียดความคุ้มครอง
รหัสรถ110210320
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก   
 - ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก1,000,0000 บ./ คน500,000 บ./ คน500,000 บ./ คน
 - ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก10,000,000 บ./ ครั้ง10,000,000 บ./ ครั้ง10,000,000 บ./ ครั้ง
 - ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก2,500,000 บ./ ครั้ง1,000,000 บ./ ครั้ง1,000,000 บ./ ครั้ง
2. ความคุ้มครองตามเอกสารแบบท้าย   
 - ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
   สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
100,000 บ./ คน100,000 บ./ คน100,000 บ./ คน
 - ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล100,000 บ./ คน100,000 บ./ คน100,000 บ./ คน
 - ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันภัยตัวผู้ขับขี่200,000 บ.200,000 บ.200,000 บ.
คุ้มครอง ผู้ขับขี่ และผู้โดนสาร รวม5 คน12 คน3 คน

หมายเหตุ : อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นสามารถให้อัตราผลตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท

 


 


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy