ประกันสินเชื่อทางการค้า Trade Credit

Attribute:

AIG-CyberEdge Brochure

Share

ประกันภัยเทรดเครดิต Trade Credit Insurance

ประกันภัยเทรดเครดิต หรือประกันภัยลูกหนี้การค้า เป็นมากกว่าการประกันภัยทั่วไปตรงที่บริการนี้จะเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงของบริษัทด้วยข้อมูลที่เจาะลึก

นอกเหนือจากการชดเชยความเสียหายในกรณีที่คู่ค้าไม่ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ

ผู้เอาประกันจะได้รับประโยชน์จากการทำประกันเทรดเครดิตในการเพิ่มยอดขายไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ กับลูกค้าเก่าหรือใหม่  และยังช่วยในการนำไป

ขอสินเชื่อจากธนาคารสำหรับนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้

ค้าขายมั่นใจ ปลอดภัยจากหนี้เสีย
    คุ้มครองธุรกิจจากความเสียหายทางการเงินหากไม่ได้รับชำระเงินจากคู่ค้าด้วยประกันสินเชื่อทางการค้า

       - ชดเชยความเสียหายถึง 90% ของหนี้ค้างชำระ

      - รับประกันลูกหนี้การค้าทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
      - ขายสินค้าอย่างมั่นใจ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
      - ช่วยเพิ่มยอดขายและขยายตลาด
      - บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy