ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ Inland Transit Insurance

Attribute:

Share

ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ Inland Transit Insurance

ผู้เอาประกันภัย : เจ้าของสินค้า

 
ความคุ้มครอง 
: คุ้มครองเฉพาะสินค้าตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ 
: คุ้มครองภายในอาณาเขตประเทศไทย
: ไม่ต้องระบุหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้ในการขนส่ง
: ไม่สามารถใช้กับผู้รับจ้างขนส่ง
 
  
ระเวลาเอาประกันภัย 
: แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (รายเที่ยว)
: แบบกำหนดระยะเวลา (รายปี)
 
ประเภทความคุ้มครอง (Risks Covered) 
: คุ้มครองแบบระบุภัย (Named Perils)
: คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks)
 
ระยะเวลาเอาประกันภัย ( Period Of Insurance)
 

คุ้มครองแบบระบุภัย (Named Perils)

 

 

เริ่มคุ้มครอง

 

 

 

   เมื่อ ยานพาหนะที่ขนส่งสินค้าที่เอาประกันภัย เริ่มเคลื่อนออกจากสถานที่ต้นทางตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

 

สิ้นสุดความคุ้มครอง

 

 

 

   เมื่อ ยานพาหนะที่ขนส่งได้ถึงจุดหมายปลายทางตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย

 คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks)
  

เริ่มคุ้มครอง

 

 

   - ขณะดำเนินการยกสินค้าที่เอาประกันภัยขึ้นไปยังยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง

 

 

สิ้นสุดความคุ้มครอง

 

 

   - สินค้าที่เอาประกันภัยได้ถูกขนย้ายออกจากยานพาหนะจนหมดสิ้น ณ จุดหมายปลายทาง หรือสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ระบุในกรมธรรม์

สินค้ายกเว้น ( Excluded Commodity)
1.เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี หรือ ของมีค่าอย่างอื่น
2.เงินตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือประทวนสินค้า
3.พัสดุภัณฑ์ ไปรษณีย์ยากร อากรแสตมป์ เช็ค เอกสารทางการเงิน
4.เครื่องปั้นดินเผา ศิลปวัตถุ หรือวัตถุโบราณ
5.ของที่ผิดกฏหมาย เช่น ยาเสพติดให้โทษ
6.ทรัพย์อันตราย วัตถุอันตราย วัตถุระเบิด อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน รวมทั้งอาวุธสงคราม
7.สินค้าที่เป็นของที่ใช้แล้ว สิ่งของที่ส่งซ่อม สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว
8.สินค้าที่ถูกริบ หรือยึด
9.บัตรเติมเงิน โทรศัพท์มือถือ
10.สัตว์ สิ่งมีชีวิต ต้นไม้ ดอกไม้
11.เครื่องแก้ว บานกระจก เซรามิค สุขภัณฑ์ กระเบื้อง หินแกรนิต หินอ่อน
12.สินค้าประเภทเทกอง (รับเฉพาะแบบระบุภัย)
13.ตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงอุปกรณ์ทำความเย็น
ข้อยกเว้น ( Exclusions)
สาเหตุจากตัวสินค้า
สาเหตุจากผู้เอาประกันภัย
สาเหตุจากยานพาหนะที่ขนส่ง
สาเหตุจากบุคคล
สาเหตุมาจาก หรือสืบเนื่องจาก
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy