ประกันภัยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Attribute:

Share

ประกันภัยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

SME Plus Insurance


คุ้มครองความเสียหายทุกชนิด IAR ( Industrial All Risks)

คุ้มครองทรัพยสิน สูงสุดถึง 50 ล้าน บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย)

คุ้มครองภัยธรรมชาติ เต้มจำนวนเงินเอาประกันภัย

คุ้มครองโจรกรรม ที่ไม่มีร่องรอยงัดแงะ - แต่มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

คุ้มครองน้ำท่วม ทุกพื้นที่ภายในประเทศไทย

จ่ายค่าสินไหม 50 % ภายใน 7 วันทำการ (นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ สามารถประเมินความเสียหายได้)
ความคุ้มครองหลัก

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุเนื่องมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากควัน ภัยลมพายุ

ภัยเนื่องจากน้า ภัยจากไฟป่า ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้า หรือสึนามิ ภัยจากการประท้วงการนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการกระทาอันมีเจตนาร้าย

(ยกเว้นการกระทาเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ ภัยความเสียหายเนื่องจากการแตกร้าวของแผ่นกระจก

และความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ

ความคุ้มครองเสริมและความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่น ๆ 
ประเภทธุรกิจร้านอาหาร และเครื่องดื่ม Food & Beverage 
  ร้านอาหาร สวนอาหาร (ไม่มีการแสดง)    ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด     ร้านชา กาแฟ   ร้านขายไอศกรีม    ร้านขายน้าผลไม้   ศูนย์อาหาร โรงอาหาร
ประเภทธุรกิจสำนักงานและบริการ Office Service
 

สานักงานบัญชี ทนายความ   ตัวแทน/นายหน้า สานักงานแปลเอกสาร    สานักงานทั่วไป (ไม่มีการเก็บสต็อคสินค้า) ไม่รวมไปรษณีย์ และศูนย์รับส่งสินค้า

บริษัทที่ปรึกษา จัดการและบริหารสินทรัพย์และการลงทุน ให้คาปรึกษาการก่อสร้าง ด้านวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัทสถาปนิค รับออกแบบออกแบบ

ตกแต่งภายใน ออกแบบกราฟฟิก  บริษัทพัฒนาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และเกมคอมพิวเตอร์ บริษัทจัดหางาน  คลีนิคเวชกรรม ทันตกรรม   

คลีนิคเสริมความงาม คลีนิครักษาสัตว์(ไม่รวมโรงพยาบาล)  สถาบันกวดวิชา สถาบันสอนดนตรีศิลปะ ภาษา โรงเรียนมัธยม มหาวิทยาลัย  โรงเรียนสอนภาษา

ประเภทธุรกิจร้านค้าปลีก  Retail
 

ร้านขายเสื้อผ้า บุรุษ สตรี ชุดชั้นใน เสื้อผ้าเด็ก ชุดแต่งงาน  ร้านให้เช่าชุด  ร้านซ่อมและแก้ไขเสื้อผ้า ร้านขายรองเท้า ซ่อมรองเท้า ร้านขายจักรยาน และอุปกรณ์ ร้านซ่อมจักรยาน

ร้านขายเครื่องเขียน หนังสือ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ ร้านเช่าหนังสือ  ร้านขายยา ยาแผนจีน ยาแผนปัจจุบัน  ร้านขายบุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ร้านขายอุปกรณ์ออกกาลังกาย

อุปกรณ์กีฬา กอล์ฟและแคมป์ปิ้ง   ร้านดอกไม้  ร้านเสริมสวยและสปา ร้านตัดผม ร้านทาเล็บ   ร้านขายวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือไฟฟ้าฮาร์ดแวร์ ไม่ขายไม้ ร้านขายกระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง

และเครื่องหนัง  ร้านค้าขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ กล้องถ่ายรูป  ร้านถ่ายรูป  ร้านขายแว่น แว่นกันแดดและอุปกรณ์สายตา ร้านขายของชา มินิมาร์ท ร้านค้าปลีก  ร้านขายสินค้าหัตถกรรม 

ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า  ร้านซักรีด ซักแห้ง(ไม่รวมร้านค้าแบบหยอดเหรียญ) ร้านทำกุญแจ  ร้านขายขนมปัง เค้ก หรือเบเกอรี่  ร้านขายเกมและของเล่นประเภทร้านค้าปลีก

หมายเหตุ : ทุนประกันภัยสต๊อกสินค้า 20 ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีรูปถ่ายการจัดเก็บสต๊อกสินค้า

ประเภทธุรกิจอพาร์ทเม้นท์  Apartment
 

อพาร์ทเม้นท์ (รายเดือนเท่านั้น)

หอพัก (รายเดือนเท่านั้น)

หมายเหตุ : ไม่รับพิจารณาคอนโดมิเนี่ยม หรือโรงแรม

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy