ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Happy

Attribute:

Share

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Happy
  ให้คุณอุ่นใจ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก
  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 2 บาท
  คุ้มครองสูงสุดถึง 3,000,000 บาท
   ดาวโหลดตางรางผลประโยชน์ประกันอุบัติเหตุ PA Happy
   ดาวโหลดใบสมัครประกันอุบัติเหตุ PA Happy
ความคุ้มครอง
  คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่มีอายุระหว่าง 16 - 60 ปี * 
  เบี้ยประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 1 และ 2 
 
 
แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล ( PA Happy Non Med)
ความคุ้มครอง
Plan 1Plan 2Plan 3Plan 4Plan 5
  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร500,000600,000700,000800,000900,000
  เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม / ลอบทำร้ายร่างกาย500,000600,000700,000800,000900,000
  เสียชีวิตจากการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์500,000600,000700,000800,000900,000
  ค่าปลงศพ / ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ10,00010,00010,00010,00010,000
 บี้ยประกันภัย ต่อปี / คน7709301,0801,2401,390
 
แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล ( PA Happy  Non Med)
ความคุ้มครอง
Plan 6Plan 7Plan 8Plan 9Plan 10
  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000
  เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม / ลอบทำร้ายร่างกาย1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000
  เสียชีวิตจากการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000
  ค่าปลงศพ / ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ10,00010,00010,00010,00010,000
 บี้ยประกันภัย ต่อปี / คน1,5502,3203,0903,8604,630
 
แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  แบบมีค่ารักษาพยาบาล ( PA Happy Med)
ความคุ้มครอง
Plan 1Plan 2Plan 3Plan 4Plan 5
  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร500,000600,000700,000800,000900,000
  เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม / ลอบทำร้ายร่างกาย500,000600,000700,000800,000900,000
  เสียชีวิตจากการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์500,000600,000700,000800,000900,000
  ค่าปลงศพ / ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ10,00010,00010,00010,00010,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ50,00060,00070,00080,00090,000
 เบี้ยประกันภัย ต่อปี / คน2,5002,8003,1003,4003,700
แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  แบบมีค่ารักษาพยาบาล ( PA Happy Med)
ความคุ้มครอง
Plan 6Plan 7Plan 8Plan 9Plan 10
  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000
  เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม / ลอบทำร้ายร่างกาย1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000
  เสียชีวิตจากการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์1,000,0001,500,0002,000,0002,000,0003,000,000
  ค่าปลงศพ / ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ10,00010,00010,00010,00010,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ100,000150,000200,000250,000300,000
 เบี้ยประกันภัย ต่อปี / คน4,0005,4007,0008,70010,600
 * ยกเว้น พนักงานส่งเอกสาร และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจาก
   การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษ
   การล่าสัตว์ การแข่งขัน หรือการเล่นกีฬาอันตราย
   การได้รับเชื่อโรค การรักษาทางเวชกรรม หรือศัลยกรรม
   ภัยสงคราม จราจล หรือนัดหยุดงาน
   การโดยสารอากาศยาน ที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์
   การก่ออาชญากรรม การเข้าร่วมทะเลาะวิวาท
   การปฏิบัติการทหาร / ตำรวจ
   การฆ่าตัวตาย
   การแท้งบุตร
   การแผ่รังสีนิวเคลียร์
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy