สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ กลุ่ม

Attribute:

Share

 
ผลประโยชน์ ผลประโยชน์สูงสุด (บาท/ คน/ปี)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5

1.

การรักษาในโรงพยาบาล และ การผ่าตัด

 

1.1

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล (ต่อวัน)

1,500

2,000

3,000

5,000

6,000

 

ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนัก (ต่อวัน) ICU

3,000

4,000

6,000

10,000

12,000

1.2

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงพยาบาล (ต่อครั้ง) รวมถึง

20,000

30,000

40,000

60,000

70,000

 

ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน

ตามค่าใช้จ่ายจริง

ตามค่าใช้จ่ายจริง

ตามค่าใช้จ่ายจริง

ตามค่าใช้จ่ายจริง

ตามค่าใช้จ่ายจริง

 

ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และค่าธรรมเนียมวินิจฉัยโรค

"

"

"

"

"

 

การติดตามผลการรักษา พยาบาลหลัง ออกจากโรงพยาบาล

"

"

"

"

"

 

ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ (ต่อครั้ง)

"

"

"

"

"

1.3

ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมไข้ของ แพทย์ ในโรงพยาบาล (ต่อวัน)

750

1,000

1,500

2,000

2500

1.4

ผู้ป่วยนอกสำหรับอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง(ต่อครั้ง และรวมใน 1.2 กรณีต่อเนื่อง)

5,000

6,000

7,000

8,000

10,000

1.5

ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ โดยไม่ใช้ตารางผ่าตัด (ต่อครั้ง)

20,000

30,000

40,000

60,000

70,000

1.6

การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (จำนวนเงินรวมสูงสุดต่อครั้ง)

5,000

6,000

7,000

8,000

10,000

 

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด เฉพาะหมวด 1 (ต่อโรค/ ต่อครั้ง)

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2.

การล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรัง และ การรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก(ตลอดชีพ) **

 
 

การล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยนอก

50,000

60,000

70,000

80,000

100,000

 

การรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก

50,000

60,000

70,000

80,000

100,000

3.

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ (อบ.2) *

50,000

60,000

70,000

80,000

100,000

4.

การให้สิทธิพิเศษ (กรณีเสียชีวิต)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy