ประกันความรับผิดทางด้านวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบการสปาและความงาม

Attribute:

จะทำอย่างไร? หาก...พนักงานในสถานเสริมความงามหรือสปา ของคุณ ให้บริการผิดพลาดแก่ลูกค้า จนต้องชดใช้ค่าเสียหาย และหากเกิดการฟ้องร้อง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี คุณมีเงินสำรองไว้หรือยัง?

Share


ประกันภัยความรับผิดทางด้านวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบการสปา และความงาม

ความคุ้มครองหลัก
คุ้มครองความเสียหายทางด้านการเงินจากการถูกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครั้งแรกในระหว่าง
ระยะเวลาเอาประกันภัยอันมีผลมาจากกรณีดังต่อไปนี้ 
    ♦  ความผิดพลาดหรือบกพร่องในการทำหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการให้บริการสปาและความงาม
        อย่างผู้เชี่ยวชาญ
    ♦  การละเมิดทรัพย์สินทาปัญญา
    ♦  การหมิ่นประมาท สบประมาท พูดให้ร้าย
    ♦  การกระทำฉ้โกงหรือทุจริตโดยพนักงาน ในกรณีที่ถูกกล่าวหา หรือมิได้ผิดจริง
    ♦  ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

การขยายความคุ้มครอง
   ค่าใช้จ่ายในการไปร่วมไต่สวนคดีโดยเจ้าของกิจการ หุ้นส่วน กรรมการบริษัท หรือพนักงานที่ถูกต้อง
    ให้ความคุ้มครองอัตโนมัติแก่บริษัทลูก
     ขยายระยะเวลาการแจ้งการถูกเรียกร้องสินไหมทดแทน ภายใน 90 วัน

 

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
   ไม่ดำเนินธุรกิจหรือให้บริการในต่างประเทศ
    ♦  ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
    ♦  ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณะสุข
    ♦  ไม่เคยมีประวัติการเรียกร้องค่าเสียหาย

ประกันความรับผิดต่อวิชาชีพ เรารับประกันวิชิชาชีพไหนบ้าง? 
  •  ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพครู
  • ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพฝึกอบรม
  • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพแพทย์
  • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพสำนักงานบัญชี
  • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพสำนักงานทนายความ
  • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพวิศวกรรม์
  • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพบริษัทร์
  • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพผู้บริหาร
  • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพสปา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้