ประกันชีวิตแบบกำหนดระยะเวลา

Attribute:

Share

ประกันชีวิตคือ : เงินสดจำนวนหนึ่งที่ได้เตรียมไว้เพื่อมอบให้กับใครคนหนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอน
 
เหตุผลที่คนเราต้องทำประกันชีวิต...

เพราะเราอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวเกินไป ( Live Too Long )

เพราะเราอาจจะชีวิตเร็วเกินไป ( Die Too Soon )

เพราะเราอาจจะมีรายจ่ายก้อนโตในอนาคต ( Large Future Expenses )

เพราะเราอาจจะกลายเป็นคนทุพพลภาพ ( Disability as a result of accident or sickness )

 
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

เป็นแบบประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองสูง

เบี้ยประกันภัยต่ำ

เป็นแบบประกันที่ไม่มีเงินคืนเมื่อครบสัญญา

ให้ความคุ้มครองชั่วระยะเวลาตามที่กำหนด

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาคุ้มครองเท่ากัน เช่น 5/5,10/10,15/15 และ 20/20

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับแบบ 10 ขึ้นไป

 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy