ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับธุรกิจโรงแรม

Attribute:

Share

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับธุรกิจโรงแรม
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม , รีสอร์ท
อาณาเขตคุ้มครอง : ภายในราชอาณาจักรประเทศไทย รวมถึงทั่วโลก สาหรับการปฎิบัติงานที่ต่างประเทศชั่วคราว

กฎหมายบังคับใช้ : ทางเลือกที่ 1 : กฎหมายไทย

 
                          ทางเลือกที่ 2 : ทั่วโลก ยกเว้น ประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา

ความคุ้มครอง : บริษัทฯ จะชดใช้ในนามของผู้เอาประกันภัยสาหรับกรณีที่เกิดเป็นความบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิต หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการและบุคคลภายนอก อันเนื่อง

มาจากอาคารสถานที่บกพร่อง หรือความประมาทเลินเล่อในการดาเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัยและพนักงานลูกจ้างภายในสถานที่ประกอบการซึ่งผู้เอาประกันภัยจาต้องชดใช้

ตัวอย่างความเสียหายที่พบบ่อย

-ตกบันไดทำให้แขนหัก ขาหัก
-ลื่นล้มในห้องน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ หรือ ภายในโรงแรม
-กระเบื้องสระว่ายน้ำบาดท้าว
-อาหารเป็นพิษ
-ทรัพย์สินหายภายในโรมแรม / รีสอร์ท
-ลูกมะพร้าว กิ่งไม้ หล่นใส่ศรีษะ ภายในบริเวณโรมแรม / รีสอร์ท
-รถยนต์ในลานจอดรถชนกัน เนื่องจากการให้สัญญาณผิดพลาดของพนักงาน
ดาวน์โหลดแบบสอบถามประกันภัยความรับผิดสำหรับธุรกิจโรงแรม

สอบถามโทร : 095 - 952 6514

ติดต่อเราขอใบเสนอราคา 

 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy