ประกันเดินทางสำหรับนักเรียน นักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ

Attribute:

Share


    ประกันเดินทางสำหรับนักเรียน นักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


คุ้มครองครบจบในแผนเดียวตลอดภาคการศึกษา


ผู้ปกครองอุ่นใจหายห่วง ให้คุณเรียนต่อได้อย่างมั่นใจไม่มีสะดุด


คุณสมบัติหลัก


   ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทั้งการบาดเจ็บ, การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ


   ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน


   เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 13-50 ปี และกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ


   เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 4,700 บาท


   ให้คุ้มครองการชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน


   คุ้มครองสูงสุด 2 ปี ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในต่างประเทศ


ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง


   คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 5,500,000 บาท


   คุ้มครองค่าชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียนสูงสุด 350,000 บาท


   เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ สูงสุด 350,000 บาท


   เที่ยวบินล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท


   ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุของบิดาหรือมารดา สูงสุด 100,000 บาท


   แผนความคุ้มครอง

ข้อตกลงความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Student 1Student 2Student 3
1. ค่ารักษาพยาบาล5,000,0002,500,0002,000,000
2. ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน350,000300,000200,000
3. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสูงสุด350,000300,000200,000
4. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหต3,000,0002,000,0001,500,000
5. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย5,500,0004,000,0003,000,000
6. การส่งศพกลับสู่ประเทศไทย100,000

10,000
60,000

8,000
40,000

5,000

7. การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของผู้ขนส่งสาธารณะ


    จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด

1,000,0001,000,0001,000,000 
8. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก1,000,0001,000,0001,000,000

9. การล่าช้าของเที่ยวบิน


   จ่ายทุกๆ 6 ชั่วโมง

10,000

2,000
10,000

2,000
ไม่คุ้มครอง

10. การพลาดการต่อเที่ยวบิน


     จ่ายทุกๆ 6 ชั่วโมง

10,000

2,000
10,000

2,000
ไม่คุ้มครอง
11. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุของบิดาหรือมารดา100,000100,000100,000
 

หมายเหตุ:

ข้อ 1 : ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บและป่วย รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 90 วัน กรณีเดินทางกลับเป็นการชั่วคราวและต้องเดินทาง กลับไปศึกษาต่อในวงเงินไม่เกิน

          200,000 บาท ความคุ้มครองนี้ใช้เฉพาะแผนประกันภัยตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เท่านั้น

ข้อ 3 : รวมถึงค่าโดยสารยานพาหนะ , ค่าที่พัก , ค่าอาหารที่จำเป็น ไม่เกินวันละ 5,000 บาทต่อวัน หรือไม่เกิน 50,000 บาทต่อเหตุการณ์

ข้อ 5, 6 : จำนวนเงินเอาประกันภัยของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย และการส่งศพกลับประเทศไทย รวมแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่               กำหนดไว้

ข้อ 7 : ไม่มีค่าความเสียหายส่วนแรก

ข้อ 2-6, 8, 11 : จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ข้อ 1, 7, 9, 10 : จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเหตุการณ์

 

     สนใจทำประกันภัยการเดินทาง

ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันภัย


รับประกันอายุ 13-50 ปีบริบูรณ์


1.ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น


2.ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย


3.ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ


4.สามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน


5.ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีการลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาสายอาชีพ


6.ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี

ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

7.กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้

อัฟกานิสถาน , อาเซอร์ไบจาน , คิวบา , อิรัก , อิสราเอล , คีร์กีซสถาน , เลบานอน , ลิเบีย , นิการากัว , เกาหลีเหนือ , ปากีสถาน , ปาเลสไตน์ , ซีเรีย , ทาจิกิสถาน , เติร์กมินิสถาน , อุซเบกิ

สถาน , อิหร่าน

*รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย*

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy