แผนประกันสุขภาพ วิริยะประกันภัย(copy)

4769 Views  | 

แผนประกันสุขภาพ วิริยะประกันภัย(copy)

เปรียบเทียบความคุ้มครอง และจุดเด่นแผนประกันภัยสุขภาพ วิริยะประกันภัย 
แผนประกันสุขภาพประเภทความคุ้มครองความคุ้มครองสุงสุด

ค่าห้อง/ค่าอาหาร

และค่าพยาบาล/วัน

ค่ารักษาพยาบาล

ค่าะรรมเนี่ยมแพทย์ผ่าตัด

ค่ารักษาแบบ

OPD

รพ.ที่มีสิทธิ์

ในการรักษา

ตัวอย่างค่าเบี้ย/ปี

(อายุ31ปี)

การจ่ายเบี้ยแบบรายเดือน

Viriyah Healthcare

By BDMS

เหมายจ่ายต่อปี

700,000.-

แผน 3

8,000.-

แผน 3
จ่ายตามจริง*ไม่มี

รพ.ในเครือ

BDMS

12,000.-

แผน 3
ไม่มี
แผนเปี่ยมใจรักษ์เหมายจ่ายต่อปี770,000.-

แผน 3
4,500.-

แผน 3
จ่ายตามจริง*

สูงสุด 2,500.-

(ชำระเบี้ยเพิ่มเติม)

สถานพยาบาลทั่วประเทศ15,732.-

แผน 3
มี
แผนสุขใจรักษ์เหมายจ่ายต่อครั้ง4,500,000.-

แผน 6
12,000.-

แผน 6
จ่ายตามจริง*สูงสุด 2,500.-

(ชำระเบี้ยเพิ่มเติม)
สถานพยาบาลทั่วประเทศ35,964.-

แผน 6
มี
แผนอุ่นใจรักษ์คลาสสิคเหมายจ่ายต่อปี800,000.-

แผน 3
6,500.-

แผน 3
จ่ายตามจริง*สูงสุด 2,500.-

(ชำระเบี้ยเพิ่มเติม)
รพ.ในเครือ

BDMS
16,032.-

แผน 3
มี

แผนอุ่นใจรักษ์

โกล์ด

เหมายจ่ายต่อครั้ง5,000,000.-

แผน 4
15,000.-

แผน 4
จ่ายตามจริง*สูงสุด 2,500.-

(ชำระเบี้ยเพิ่มเติม)
รพ.ในเครือ

BDMS
35,976.-

แผน 4
มี 
 
การพิจารณารับประกันภัย 
กลุ่มลูกค้า

แผนอุ่นใจรักษ์ คลาสสิค

(BDMS)

แผนอุ่นใจรักษ์ โกล์ด

(BDMS)

Viriyah Healthcare

By BDMS

แผนเปี่ยมใจรักษ์

(ทุก รพ.)

แผนสุขใจรักษ์

(ทุก รพ.)
อายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องมีพ่อ หรือแม่สมัครด้วย  -  
ความดัน-     - 
เบาหวาน / หัวใจ- -- 
สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว -  -
มีประกันสุขภาพแล้ว -  -
 
 แผนประกันภัยขายดี วิริยะประกันภัย   
 
เอกสารประกอบการสมัคร 
1.ใบคำขอเอาประกันภัย ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงนามและลงวันที่ที่ขอเอาประกันภัย
2.คนไทย - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นชื่อรับรองสพเนาถูกต้องในเอกสาร
3.ชาวต่างชาติ - สำเนาหนังสือเดินทาง Passport หรือVisa หรือ work permit อย่างน้อย 1 ปี พร้อมเซ้นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร
4.ใบยินยอมตัดชำระเบี้ยอัตโนมัติ (กรณีที่ให้ตัดชำระผ่านระบบของวิริยะ)
5.สลิปตัดบัตรเครดิต หรือหลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัย
6.เอกสารยินยอมรับข้อยกเว้น พร้อมลงนามและวันที่ (หากมี)
หมายเหตุ
-กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องให้ผู้ปกครองเซ้นลงนามในใบคำขอ
-ขอสำเนาสุติบัตรทุกเคสในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี
-ขอสำเนาใบมอบอำนาจ / ผู้แทนโดยธรรม(กรณีมีการเซ็นแทนผู้ปกครอง)
 
  โทร : 095 952 6514 
    

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy