ประกันภัยบ้านอุ่นใจแบบประหยัดสำหรับรายย่อย Micro Insurance

2432 Views  | 

Home_Micro

ประกันภัยบ้านอุ่นใจแบบประหยัดสำหรับรายย่อย Micro Insurance 

ประกันภัยบ้านอุ่นใจแบบประหยัดสำหรับรายย่อย เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด เบี้ยประกันภัยราคาเดียว 500 บาท คุ้มครอง 3 ภัยพื้นฐานทุกที่ทั่วไทย

ไม่ว่าบ้านจะอยู่ในพื้นที่ใด หรือทำด้วยวัสดุประเภทใด เป็นการให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายราคาเดียวและเป็นทางเลือกใหม่ที่คุ้มค่าให้กับผู้ที่ทำประกันภัย แผนประกันภัยนี้เหมาะสำหรับ บุคคล

ทั่วไป ผู้นำชุมชน เช่น คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. ผู้ใหญ่บ้าน โดยแผนประกันภัยจะคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกันอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง

(ไม่รวมฐานราก) ภัยที่คุ้มครอง...

       ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด

       ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000บาทต่อปี

       ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ

แผน

ประเภทสิ่งปลูกสร้าง

ทุนประกันภัย

แผนที่ 1คอนกรีต500,000
แผนที่ 2ครึ่งคอนกรีดครึ่งไม้200,000
แผนที่ 3ไม้ล้วน100,000
   ดาวน์โหลดใบสมัครประกันภัยบ้านอุ่นใจแบบประหยัดสำหรับรายย่อย Micro Insurance  
   095 - 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy