ประกันภัยรถยนต์ประกัน 2+ 3+ Msig Safe Guard Easy Select

1777 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ประกัน 2+ 3+ Msig Safe Guard Easy Select

  ประกันภัยรถยนต์ประกัน 2+ 3+ Msig Safe Guard Easy Select
ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประกัน 2+  3+ No Excess
2+ Plan A3+ Plan A2+ Plan B3+ Plan B2+ Plan C3+ Plan C

  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต่อชีวิต

  ร่างกาย อนามัย

500,000.-/คน500,000.-/คน500,000.-/คน500,000.-/คน500,000.-/คน500,000.-/คน
10,000,000.-/ครั้ง10,000,000.-/ครั้ง10,000,000.-/ครั้ง10,000,000.-/ครั้ง10,000,000 .-/ครั้ง10,000,000 .-/ครั้ง
  ทรัพย์สิน1,000,000.-/ครั้ง1,000,000.-/ครั้ง1,000,000.-/ครั้ง1,000,000.-/ครั้ง1,000,000 .-/ครั้ง1,000,000 .-/ครั้ง

ความเสียหายของรถที่เอาประกันภัย

 (จากการชนกับยานพาหนะทางบก/ครั้ง)

100,000100,000200,000200,000300,000300,000

ความเสียหายส่วนแรกกรณีชนกับยาน

พาหนะทางบกและเป็นฝ่ายประมาท

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

น้ำท่วม / ครั้ง

100,000100,000200,000200,000300,000300,000

สูญหาย (ทั้งคัน ) ไฟไหม้ / ครั้ง

100,000ไม่คุ้มครอง200,000ไม่คุ้มครอง300,000ไม่คุ้มครอง

 ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติมอุบัติเหตุ

 ส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง)

50,000.-/คน50,000.-/คน50,000.-ท/คน50,000.-/คน50,000.-/คน50,000.-/คน
 ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง)50,000 บาท/คน50,000 บาท/คน50,000 บาท/คน50,000 บาท/คน50,000 บาท/คน50,000 บาท/คน
 ประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท/ครั้ง200,000 บาท/ครั้ง200,000 บาท/ครั้ง200,000 บาท/ครั้ง200,000 บาท/ครั้ง200,000 บาท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์6,2005,5007,2006,7007,7007,200
 

 เงื่อนไขการรับประกันภัย


รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (110) / รถยนต์โดยสาร (210) ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท รถยนต์กระบะบรรทุก
 รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น ยกเว้น รถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
  ไม่รับประกันภัยรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Volk, Volvo, รถสปอร์ต, รถยนต์นำเข้า หรือแปลงสภาพ รถกระบะที่มีติดตั้งอุปกรณืเพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา
 รถยนต์ยี่ห้อ Benz - รับประกันเฉพาะแผน Safe 3, 4, 5, 6 เท่านั้น

มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย

ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน

อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นประกันภัยพิเศษแบบ Fixed Rate

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถตามที่เห็นเหมาะสม
            สนใจทำประกันภัยรถยนต์

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy