ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 + Chubb Eco Package ราคาประหยัด

1328 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 +   Chubb Eco Package ราคาประหยัด

 จำกัดอายุรถไม่เกิน 25 ปี
 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส110/120)
 รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส110/120)
 
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
Chubb 3 + ECO
1.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
   1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย   ต่อคน500,000 บาท
ต่อครั้ง10,000,000 บาท
   1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน   ต่อครั้ง1,000,000 บาท
2. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
    2.1 เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบกสามารถระบุคู่กรณีได้ไม่เกินทุนประกันภัย
    2.2 เนื่องจากภัยน้ำท่วมไม่คุ้มครอง
    2.3 รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง
3. เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม 
    3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)100,000 บาท(7/3คน)
    3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)100,000 บาท(7/3คน)
    3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)300,000 บาท
4. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 
    4.1 เงินชดเชยค่าเดินทางกรณีรถยนต์สูญหาย หรือเสียโดยสิ้นเชิง10,000 บาท
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร) Chubb 3+ ECO
ทุนประกันภัยกรุงเทพฯต่างจังหวัด
100,0005,3004,800
200,0006,3005,800

เอกสารประกอบการทำประกัน

   1. สำเนาทะเบียนรถยนต์

   2. สำเนาบัตรประชาชน

   3. เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล์ / ไลน์ไอดี

สนใจทำประกัน ClicK 
สอบถามข้อมูล : 095 952 6514
ฝนตก น้ำท่วม อย่างน้อยรถต้องมีประกัน 2+ 
รถกระบะบรรทุกติดคอก , รถกระบะบรรทุกตู้แห้ง ,  รถกระบะบรรทุกตู้เย็น , รถกลุ่ม 1-2 ,รถกลุ่ม 3-4-5 , รถประเภทอื่น ๆ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy