ประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการและวิศวกรรม

1950 Views  | 

ประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการและวิศวกรรม

ประกันภัยสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร  
ความคุ้มครอง
  - ให้ความคุ้มครองความสูญเสียต่อร่างกาย ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำการตรวจสอบอาคาร 

  - ให้ความคุ้มครองความสูญเสียต่อร่างกาย ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดจากความบกพร่องของผู้เอาประกันภัยในการปฏิบัติงาน

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานการตรวจสอบตามกฏหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร

ความคุ้มครองต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง1,000,000 บาท
ความคุ้มครองต่อปี ปีที่ 12,000,000 บาท
ความคุ้มครองต่อปี ปีที่ 22,000,000 บาท
ความคุ้มครองต่อปี ปีที่ 310,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี4,100,000 บาท
เบี้ยประกันภัยสำหรับบุคคลธรรมดา6,607.25.-
เบี้ยประกันภัยสำหรับนิธิบุคคล

21,540.17.-

(ความรับผิดส่วนแรก 5,000บาท)

เอกสารประกอบการแจ้งเอาประกันภัย
           
          บุคคลธรรมดา
             - ใบคำขอบุคคลธรรมดา  Download 
             - สำเนาบัตรประชาชน 
             - สำเนาใบอนุญาต (สำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว) 
             - สำเนาใบโอนเงิน หรือ สำเนาใบตัดบัตรเครดิต
          นิติบุคคล
            - ใบคำขอนิติบุคคล Download 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 952 6514 
สนใจทำประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร 
 สนใจสมัครเป็นตัวแทน 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy