ประกันภัยอุบัติเหตุ เจมาร์ท ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เดลิเวอร์รี่ พลัส

2649 Views  | 

ประกันภัยอุบัติเหตุ เจมาร์ท ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เดลิเวอร์รี่ พลัส

แผนประกันภัยอุบัติเหตุ เจมาร์ท  
  

        ประกันภัยอุบัติเหตุผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เดลิเวอร์รี่ พลัส                                                                                             

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกลุ่มที่ให้ความคุ้มครองผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เดลิเวอร์รี่ พลัส

ผู้ขอเอาประกันต้องเป็นคนไทย อายุ 15 - 60  ปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 10,000 บาท

เบี้ยประกันภัยเพียง 590.-บาท/ปี

 

  

         ประกันภัยอุบัติเหตุ วัยใส

คุ้มครอง   50,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล     5,000 บาท เบี้ยประกันภัย 370 บาท / ปี

คุ้มครอง   100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล    10,000 บาท เบี้ยประกันภัย 950 บาท / ปี

  
        ประกันภัยอุบัติเหตุ รุ่นใหญ่

คุ้มครอง   100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล     10,000 บาท เบี้ยประกันภัย 670 บาท / ปี

คุ้มครอง   200,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล    20,000 บาท เบี้ยประกันภัย 1,120 บาท / ปี

  
        ประกันภัยอุบัติเหตุ พี่วิน

คุ้มครอง   30,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล    1,000 บาท เบี้ยประกันภัย 100 บาท / 6เดือน

คุ้มครอง   50,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล    5,000 บาท เบี้ยประกันภัย 300 บาท / ปี

  
        ประกันภัยอุบัติเหตุ Extreme Surf

คุ้มครอง   100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล     10,000 บาท เบี้ยประกันภัย 980 บาท / ปี

คุ้มครอง   500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล    50,000 บาท เบี้ยประกันภัย 3,500 บาท / ปี

  
        ประกันภัยอุบัติเหตุ More Fun Plus


  
        ประกันภัยอุบัติเหตุ Save Pay
  
        ประกันอุบัติเหตุ Smart PA 
  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 952 6514 
สนใจทำประกันภัยอุบัติเหตุ เจมาร์ท  
 สนใจสมัครเป็นตัวแทน 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy