ประกันภัยสุขภาพ เจมาร์ท เบบี้ สไมล์

3007 Views  | 

ประกันภัยสุขภาพ เจมาร์ท เบบี้ สไมล์

รายละเอียดความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

 


 โรคไข้หวัดใหญ่
 โรคมือเท้าปาก
 โรคตาแดง
 โรคเยื่อบุตาอักเสบ
 โรคไข้เลือดออก
 โรคไข้แดงกี่
 โรคซิคุนกุนยา
 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
 โรคไข้สมองอักเสบ
  

การติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-19

1. การป่วยเฉพาะเมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีการป่วยด้วยโรคไข้สมองอักเสบ5,0005,0005,000
2.การรักษาพยาบาลเฉพาะโรคที่ได้รับความคุ้มครอง กรณีผู้ป่วยใน (IPD) สูงไม่เกิน10,00030,00050,000
3.การรักษาพยาบาลเฉพาะโรคที่ได้รับความคุ้มครอง กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) สูงไม่เกิน5,0005,0005,000

4.เงินชดเชยรายวันระหว่างการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของดรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

   (ต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์)

ไม่คุ้มครอง500500
5.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อรักษาพยาบาล (ต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีกรมธรรม์)ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง1,000
6.การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


      - การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค จากการติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)

        กรณีผู้ป่วยใน (IPD) สูงไม่เกิน

10,00030,00050,000
    - เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือสถานพยาล 

        (ต่อครั้งและสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์)
ไม่คุ้มครอง300500
เบี้ยประกันภัยรวม385525855
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 952 6514
สนใจทำประกันภัยสุขภาพ เจมาร์ท เบบี้ สไมล์
 สนใจสมัครเป็นตัวแทน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy