ประกันภัยสุขภาพ เจมาร์ท เบบี้ สไมล์

1435 Views  | 

ประกันภัยสุขภาพ เจมาร์ท เบบี้ สไมล์

รายละเอียดความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

 


 โรคไข้หวัดใหญ่
 โรคมือเท้าปาก
 โรคตาแดง
 โรคเยื่อบุตาอักเสบ
 โรคไข้เลือดออก
 โรคไข้แดงกี่
 โรคซิคุนกุนยา
 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
 โรคไข้สมองอักเสบ
  

การติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-19

1. การป่วยเฉพาะเมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีการป่วยด้วยโรคไข้สมองอักเสบ5,0005,0005,000
2.การรักษาพยาบาลเฉพาะโรคที่ได้รับความคุ้มครอง กรณีผู้ป่วยใน (IPD) สูงไม่เกิน10,00030,00050,000
3.การรักษาพยาบาลเฉพาะโรคที่ได้รับความคุ้มครอง กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) สูงไม่เกิน5,0005,0005,000

4.เงินชดเชยรายวันระหว่างการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของดรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

   (ต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์)

ไม่คุ้มครอง500500
5.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อรักษาพยาบาล (ต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีกรมธรรม์)ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง1,000
6.การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


      - การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค จากการติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)

        กรณีผู้ป่วยใน (IPD) สูงไม่เกิน

10,00030,00050,000
    - เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือสถานพยาล 

        (ต่อครั้งและสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์)
ไม่คุ้มครอง300500
เบี้ยประกันภัยรวม385525855
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 952 6514
สนใจทำประกันภัยสุขภาพ เจมาร์ท เบบี้ สไมล์
 สนใจสมัครเป็นตัวแทน

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy