แผนประกันภัยโควิด TPB Covid-19

693 Views  | 

แผนประกันภัยโควิด TPB Covid-19

แผนประกันภัยโควิด TPB Covid-19
  
ความคุ้มครองCovid-429.-Covid-699.-
1. เจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงจากการติดเชื้อไวรัสโรโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))500,0001,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))100,000100,000
เบี้ยประกันภัย (รวมอากรแสตมป์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม)429.-699.-
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. อายุตั้งแต่ 1-70 ปี บริบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ
2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. มีระยะเวลารอคอย 14 วัน สำหรับความคุ้มครอง COVID-19
4. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อแผนประกันภัย COVID-19 + ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล / ประกันภัยโรคมะเร็ง ได้ 1 แผน
ท่านจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ณ วันและเวลาที่ชำระเงิน และผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว

Powered by MakeWebEasy.com