แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Asia PA333

360 Views  | 

แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Asia PA333

แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Asia PA333 

รับประกันอายุ 16 - 60 ปี (ต่ออายุถึง 70ปี)

ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
ความคุ้มครอง

ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ทั่วโลก

ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย

การขยายความคุ้มครอง
  - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  - การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ
รายละเอียดความคุ้มครองและจำนวนเอาประกันภัย (บาท)
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)300,000.00 บาท
การเสียชีวิต จากการถูกฆ่าหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย 300,000.00 บาท
การเสียชีวิต จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์150,000.00 บาท
การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ 400,000.00 บาท
ค่าจัดการงานศพ 5,000.00 บาท
                                                                                                                                                                                          เบี้ยประกันภัย 333 / ปี
  เอกสารประกอบการสมัคร
    1. ใบคำขอเอาประกันภัย
    2. สำเนาบัตรประชาชน
    3. การจ่ายเบี้ยประกันภัยโอนเข้าบริษัทประกันภัย
  ติดต่อเรา : 095 952 6514

Powered by MakeWebEasy.com