ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PLV

3717 Views  | 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PLV

แผนประกันภัยอุบัติเหตุรายบุคคล PLV สำหรับชั้นอาชีพ 1 - 4 
ความคุ้มครอง (อ.บ.1) ขั้นอาชีพ 1-3จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) คน
แผน 1แผน 2แผน 3ชั้นอาชีพ 4
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ100,000200,000300,000100,000
2. การเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย100,000200,00030,000100,000
3. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000100,000150,00050,000

4. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการศพจากอุบัติเหตุ

10,00010,00010,000-
5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุครั้งละ 5,0007,0008,0005,000
  เบี้ยประกันภัยรวมอากร (บาท)ต่อคนต่อปี (ชั้นอาชีพ 1-3)
  ช่วงอายุ 3 - 19 ปี585.-875.-1,120.-1,010.-
  ช่วงอายุ 20 - 60 ปี545.-805.-1,035.-1,010.-
  ช่วงอายุ 61 - 65 ปี785.-1,090.-1,340.-1,335.-
  ช่วงอายุ 66 - 70 ปี1,460.-1,975.-2,285.-1,500.-
คุณสมบัติของผู้สมัคร ชั้นอาชีพ 1 - 3 

ชั้นอาชีพที่ 1 

อาชีพที่มีความเสี่ยงต่ำ และทำงานในที่ร่มหรือทำงานประจำสำนักงาน เช่น ผู้บริหาร พนักงานในสำนักงาน(ที่ไม่ใช้เครื่องจักร) เจ้าของกิจการ (บริหาร) ข้าราชการประจำ

พ่อบ้าน-แม่บ้าน (ที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจนอกบ้าน)

ชั้นอาชีพที่ 2 

อาชีพที่มีความเสี่ยงปานกลางและปฏิบัติและปฏิบัติงานด้านการจัดการ นอกสถานที่เป็นบางครั้ง เช่น ตัวแทน  เจ้าของ(ลงมือทำ) ค้าขาย (อยู่กับบ้าน) วิศวกรโยธา ช่างตัดเสื้อ

พนักงานขับรถประจำสำนักงาน (ยกเว้น ขับรถส่งเอกสาร เก็บเงิน หรือส่งของ ขับรถบรรทุก ขับรถสาธารณะทั่วไป) เจ้าของสวน ไร่ ฟาร์ม 

ชั้นอาชีพที่ 3

อาชีพที่มีความเสี่ยงสุง หรือช่างประเภทต่าง เช่น พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป (ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรหนักในกระบวนการผลิต) ค้าขาย (ในตลาด) ช่างยนต์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.

คนขับรถขนส่งสาธารณะ เป็นประจำ

ชั้นอาชีพที่ 4

อาชีพที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากเป็นพิเศษและผู้ใช้แรงงาน กรรมกร คนงานก่อสร้าง คนงานในดรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในกระบนการผลิต ที่ใช้เครื่องจักรหนัก พนักงานดับเพลิง ช่างไม้ ช่างไฟ

ช่างปูน ช่างเชื่อม รปภ. จักรยานยนต์รับจ้าง บุรุษไปรษณีย์ คนขับรถบรรทุก พนักงานส่งของ และพนักงานเก็บเงิน (ใช้รถจักรยานยนต์)

เอกสารประกอบการสมัคร

   1. ใบคำขอเอาประกันภัยกรอกข้อมุลให้สมบูรณ์

   2. สำเนาบัตรประชาชน

  3. กรณีทำแบบกลุ่มในนามนายจ้าง (ส่งข้อมูลมาขอเสนอราคา)

          - หนังสือรับรองบริษัทฯ (นายจ้าง)

          - สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้ลงนาม

          - ไฟล์รายชื่อคนงาน Excel 

หมายเหตุ : การจ่ายเบี้ยประกันภัยผู้เอาประกันภัย/นายจ้างโอนเข้าบริษัทประกันภัยพร้อมการแจ้งคุ้มครอง

     ติดต่อเรา : 095 - 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy