ประกันภัยความซื่อสัตย์พนักงาน

3009 Views  | 

Fidelity

 ประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา : ที่คุ้มครองเครื่องมือและเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้ ซึ่งไม่รวมถึงยานพาหนะ ที่มีใบอนุญาตให้วิ่งตามท้องถนน  ตัวอย่างเช่น
    - รถยก, รถโฟร์คลิฟท์
    - เครื่องขุดขนาดใหญ่
    - รถเครนเคลื่อนที่
    - รถแทรกเตอร์
    - ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองประเภทอื่นๆ
    - เครื่องจักรหนักที่ไม่เคลื่อนที่
ข้อมูลประกอบการขอข้อเสนอ
    - ยี่ห้อรถ
    - รุ่น
    - ทะเบียนรถ
    - เลขตัวถัง
    - เลขเครื่องยนต์
    - ปีที่ผลิต
    - จำนวนเงินเอาประกันภัย

เอกสารประกอบการทำประกันภับ

1.หนังสือรับรองบริษัท
2.สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3.เอกสารแสดงตย
4.สำเนาทะเบียนรถ

      ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา

 

      ดาวน์โหลดใบคำขอประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับเครื่องมือและเครื่องจักร

      ขอข้อเสนอประกัน
      095 - 952 6514
     

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy