ประกันภัยรถยนต์ สองแถว

3222 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ สองแถว

ประกันภัยรถยนต์สำหรับรถสองแถวไม่เกิน 20 ที่นั่ง (รหัส320)

คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

  - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสุงสุดตาม พ.ร.บ. 500,000 บาท / คน

  - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสุงสุดตาม พ.ร.บ. 10,000,000 บาท / ครั้ง

  - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท / ครั้ง (ความเสียหายส่วนแรก 2,000.-)

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบทั้าย

   - อุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่ 1 คน  50,000 บาท / คน

   - อุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้โดยสาร 11 คน  50,000 บาท / คน

   - ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท / คน

   - การประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 บาท / ครั้ง

  ดาวน์โลดใบเสนอราคา

เอกสารประกอบการสมัครทำประกันภัย

   - สำเนาทะเบียนรถ

   - สำเนาบัตรประชาชน

   - ใบโอนเงินชำระค่าเบี้ยประกันภัย (คลิ๊กดาวน์โหลดบัญชีธนาคาร)

 สนใจทำประกันภัยรถสองแถว

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 - 952 6514

    

 สแกนเพิ่มเพื่อน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy