ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า Trade Credit Insurance

3893 Views  | 

Trade_Credit

ประกันภัยรถยนต์ ประเภทรถบรรทุก (รถใหญ่)

รถบรรทุก หรือ รถใหญ่ เป็นรถที่ใช้สำหรับเชิงพาณิชย์เพื่อการบรรทุกสินค้าที่หลากหลายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยบริษัท นำสินประกันภัย รับประกันภัยทั้งการใช้ภายในประเทศ และ สามารถขยาย

ความคุ้มครองข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้

ลักษณะรถบรรทุกที่ใช้มักจะขึ้นกับลักษณะสินค้าที่ใช้ขน เช่น รถหัวลาก ซึ่งมีกำลังเครื่องยนต์มากที่สุดจะใช้ขนตู้ container ที่มีสินค้าอยู่ภายในไปทั้งตู้ ในขณะที่รถสิบล้อ หรือ รถหกล้อ จะใช้ขนสินค้าได้

หลายแบบ เช่น ขนดิน, ขนทราย, หรือสินค้าอุปโภคบริโภค และใช้ผ้าใบคลุมเอาไว้ หรือ ต่อตู้ทำเป็นตู้ทึบ เพื่อป้องกันสินค้าเปียกน้ำ หรือ ต่อตู้เย็น(ตู้ที่มีเครื่องทำความเย็น)

เพื่อใช้ขนสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ 

การเลือกทำประกันประเภทรถบรรทุก มีการแบ่งประเภทของประกันเหมือนๆ กับประกันภัยรถยนต์ทั่วไป อย่าง ประกันชั้น 1 , 2 และ 3 โดยจะมีการกำหนดอายุ ขนาดของรถบรรทุก ในการเลือกทำประกัน

บรรทุกที่เหมาะสมที่สุด ดังนี้

    – ประกันชั้น 1 มีความคุ้มครองสูงสุด คือ คุ้มครองตัวรถเอาประกันทุกกรณี และคุ้มครองชีวิต/ทรัพย์สิน บุคคลภายนอก เหมาะสำหรับรถที่ยังไม่หมดภาระไฟแนนซ์ หรือ รถที่อายุไม่เกิน 15 ปี

    – ประกันชั้น 2 คุ้มครองตัวรถเอาประกันกรณีสูญหาย ไฟไหม้ และคุ้มครองชีวิต/ทรัพย์สิน บุคคลภายนอก เหมาะสำหรับผู้ประกันที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยประกันภัยลง

    – ประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะชีวิต/ทรัพย์สิน บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการประกันภัยขั้นต่ำที่ผู้ประกอบการทุกคน ต้องทำติดไว้ เพราะรถบรรทุกนั้นมีขนาดใหญ่

       ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีความรุนแรงที่มากกว่ารถยนต์ขนาดเล็ก

 

ประเภทรถบรรทุก (รถใหญ่) ที่รับประกันภัย มีดังนี้

รหัสรถ 320 : รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์

ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์

 

รถบรรทุกตู้แห้ง หรือ ตู้เย็น

เป็นรถบรรทุกที่มีลักษณะเป็นตู้ทึบ และมีหลังคาและตัวถังที่บรรทุก

ระหว่างผู้โดยสารและผู้ขับเป็นตอนเดียว โดยจะมีประตูบานใหญ่

ไว้สำหรับให้ผู้โดยสารขึ้นลง หรือจะเลือกเปิดท้ายก็ได้ มีน้ำหนัก

ไม่เกิน 12 ตัน มี 4 ล้อ หรือ 6 ล้อ

  

รถบรรทุกยกเทได้ (รถดั๊มพ์)

เป็นรถบรรทุกที่มีลักษณะด้านหน้าเหมือนกับรถบรรทุกตู้แห้ง

แต่ส่วนท้ายจะมีชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ เพื่อใช้ยกเทสินค้า

โดยส่วนมากใช้บรรทุกหิน ดิน ทราย ปูน

อิฐ เป็นต้น มีน้ำหนักเกิน 12 ตัน มี 6 ล้อ


รถบรรทุกโม่ปูน

จัดเป็นรถบรรทุกเฉพาะกิจ ใช้ในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ โดยรถโม่ปูน หรือ รถโม่ผสมคอนกรีตมี 2

ประเภท คือ รถโม่ผสมคอนกรีตขนาดใหญ่ หรือรถโม่ใหญ่ นิยมใช้เป็นรถ 10 ล้อ(รถสิบล้อบรรทุกคอนกรีต)

และรถโม่ผสมคอนกรีตขนาดเล็กหรือรถโม่เล็กนิยมใช้เป็นรถ 6 ล้อ(รถหกล้อบรรทุกคอนกรีต)รถบรรทุกมีเครื่องทุ่นแรงไฮดรอลิกส์เครน

เป็นรถบรรทุกที่มีการติดตั้งเครื่องทุ่นแรงไฮดรอลิกส์เครนไว้ด้านท้าย

เพื่อใช้สำหรับยกของหนัก หรือติดตั้งกระเช้ารถบรรทุกมีเครื่องทุ่นแรงเฮี๊ยบ

รถเฮี๊ยบ คือรถบรรทุกที่ติดตั้งเครนสำหรับยกสิ่งของซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการแตกต่างกันออกไป เช่น

Boom Truck(USA) , Truck Loader Crane(Japan) , Vehicle Loading(Australia) ปัจจุบันรถเฮี๊ยบ ได้

พัฒนาเป็นเครนที่สามารถพับเก็บได้ มีประสิทธิภาพในการยกน้ำหนักได้สูงเมื่อเทียบกับน้ำหนักของตัวเครน

มีขนาดกระทัดรัด ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย ช่วยเพิ่มเนื้อที่ส่วนที่จะใช้บรรทุกได้มากขึ้น รถเครน

เครน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปั้นจั่น“ “เครน” คือ เครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของหนัก ขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อน

ย้ายสิ่งของเหล่านั้น ในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ มี 2 แบบ คือ เครนเคลื่อนที่ได้ (Mobile Cranes)

หรือ รถเครน และเครนเคลื่อนที่ไม่ได้ (Stationary Cranes) โดยรถเครนแบ่งเป็น 4 ชนิด คือ

    1.รถเครนตีนตะขาบ

 2. รถเครนล้อยาง

3. รถเครน 4 ล้อ

     4. เครนติดรถบรรทุก

  
 

 รถบรรทุกติดตั้งฮุกลิฟท์

Hooklift เป็นอุปกรณ์สำหรับติดรถบรรทุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

ประหยัดค่าใช้จ่าย ให้รถบรรทุกสามารถยกเทกระบะได้

  

รถบรรทุกติดตั้งเครื่องฉีดปูน

คือรถบรรทุกที่ด้านท้ายติดตั้งเครื่องฉีดปูน หรือในทางอุตสาหกรรมเรียกกันว่า “ปั๊มคอนกรีต” หรือ “ปั๊มบูม” เป็นเครื่องจักรที่

ใช้แรงดันเพื่อผลัก ดันให้คอนกรีตไหลไปในท่อส่งไปยังจุดที่ต้องการ คล้ายๆ กับปั๊มน้ำ ที่มีหน้าที่ดันน้ำให้ไหลไปตามท่อที่

ต่อลำเลียง มีส่วนที่เป็นแขนกลไฮดรอลิกส์ที่สามารถยืดออกมาเพื่อลำเลียง คอนกรีตไปเทยังที่ต่างๆ ได้ ตัวปั๊มคอนกรีตและ

ท่อส่งคอนกรีตจะถูก ติดตั้งไว้ด้วยกันบนรถบรรทุก ซึ่งทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายปั๊ม อีก ทั้งท่อส่งคอนกรีตจะถูกควบคุม

ด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถอำนวย ความสะดวกในการเทคอนกรีตได้เป็นอย่างดี

  

รหัสรถ 340 – รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์พิเศษ
ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ
 

รถบรรทุกวัสดุอันตราย (แท็งค์น้ำมัน)

เป็นรถที่ใช้ในการบรรทุกเฉพาะเพื่อใช้ในการบรรทุกวัสดุอันตราย ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

สารเคมี วัตถุระเบิด วัสดุไวไฟ

ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะและมีป้ายเตือนอย่างชัดเจน

  

รหัสรถ 420 – รถยนต์ลากจูงเพื่อการพาณิชย์

ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์

รถบรรทุกลากจูง

เป็นรถที่เป็นลักษณะสำหรับใช้ลากรถพ่วง รถกึ่งพ่วง เพราะรถเหล่านั้นจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้

ด้วยตัวเองจึงต้องอาศัยรถประเภทนี้ในการลากจูง

  

รหัสรถ 520 – รถพ่วงเพื่อการพาณิชย์

ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์

รถพ่วงยกเทได้ (ดั๊มพ์)

เป็นรถที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง จึงต้องอาศัยรถอื่นลากจูง จะมีโครงรถที่มีเพลาล้อที่สมบูรณ์ในตัวเอง

โดยรถพ่วงยกเทได้(ดั๊มพ์) จะมีชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ เพื่อใช้ยกเทสินค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น

  

รถพ่วงพื้นเรียบ

เป็นรถที่มีพื้นสำหรับบรรทุกสินค้าทั่วไปโดยมีทั้งพื้นไม้และพื้นเหล็ก ติดตั้งชุดล็อคตู้คอนเทนเนอร์ (Twist lock) 

สำหรับบรรทุกตู้สินค้าขนาด 20’, 40’ และ สามารถบรรทุกสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ เช่น ม้วนเหล็ก

สินค้าพาเลท ปูนซิเมนต์ถุง เป็นต้น

  

รถพ่วงถังบรรทุกปูนผง หรือ อาหารสัตว์

            – สำหรับรถพ่วงถังบรรทุกปูนผง เป็นรถพ่วงที่เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภท ซีเมนต์ ฝุ่นถ่าน

ปูนขาวและผงหินแร่ ที่เป็นผงแห้งเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ 0.1 มิลลิเมตร

                      – สำหรับรถพ่งบรรทุกอาหารสัตว์ หรือเรียกอีกอย่างว่า “รถไซโล” ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นหลัก

  

       - สำเนาทะเบียนรถ

              - หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยเดิม

      ขอข้อเสนอประกัน
      095 - 952 6514
     
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy