ประกันภัยยุง

1348 Views  | 

ประกันภัยยุง

แผนประกันภัยยุง

เงื่อนไขการรับประกันภัย 


1.คุณสมบัติของผู้สมัคร มัดังนี้

     1.1) มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องมีเอกสารระบุระยะเวลาการอนุญาติให้พำนักในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1ปี

           เช่น เอกสารใบอนุญาติทำงาน(Work Permit)หรือวีซ่าก็ได้รับอนุญาติให้พำนักในประเทศไทย

     1.2) ช่วงอายุที่รับประกันภัย 14 วัน-69 ปี ต่ออายุได้ถึง 89 ปี

     1.3) สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นชื่อกำกับด้วยทุกครั้งในใบเเถลงสุขภาพ

     1.4) ผู้เอาประกันภัยจะต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้บริษัทพิจารณาการประกันภัย เเละเมื่อผ่าการพิจารณาเเล้วจะต้องชำระ

           เบี้ยประกันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง เเละก่อนการออกกรมธรรม์ประกันภัย

2.อาณาเขตความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย

3.ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

4.คุ้มครอง6 โรคร้ายที่เกิดจากยุง

    4.1โรคไข้เลือดออกเดงกิ(Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)
   

     4.2 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา(Zika Virus Disease)

    4.3 โรคไข้สมองอักเสบ เจ อิ(Japanese Encephalitis)

    4.4 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคซิคุนกุนยา(Chikungunya)

    4.5 โรคไข้จับสั่น(Malaria)หรือโรคไข้ป่า

    4.6 โรคไข้เหลือง(Yellow Fever)

5.แผนประกันภัยนี้จะคุ้มครองเฉพาะการตรวจเจอเเละรักษาโรคร้ายที่เกิดจากยุง ตามที่ระบุในข้อ 4 ภายในประเทศไทยเท่านั้น

6.การจ่ายผลประโยชน์ของเเต่ละความคุ้มครองจะชดเชยครั้งเดียวตลอดระยะเวลการเอาประกันภัย

7.บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุที่เกี่ยวกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นตามประวัติการเรียกร้องค่าสินใหมทดแทน

   ในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา

ข้อยกเว้น


1.สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย(Pre-existing Condition)

   (โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วย(รวมถึงภาวะเเซกซ้อน)ซึ่งระบุเป็นโรคที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่

   กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นปีเเรก เเละยังมิได้รักษาให้หายขาด หรือมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปพึงเเสวงหาการวินิจฉัย ดูเเล หรือรักษา

   หรือทำให้เเพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูเเล หรือรักษา

2.ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง(Waiting Period) 30วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มผลบังคับเป็นครั้งเเรก

3.ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักาาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเเพทย์สั่งให้เเก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากเเพทย์

   ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย

4.การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยอาการหรือภาวะความผิปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ได้รับความคุ้มครอง

*โปรดศึกาาราบละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นอื่นๆ โดยละเอียดตามกรมะรรม์ประกันภัยนวกิจคุ้มครองสุขภาพเฉพาะโรค เเบบส่วนบุคคล

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดคุ้มครองเเละเงื่อนไขของกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 095 952 6514
 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy