ประกันภัยธุรกิจติดไทม์ไลน์ (COVID-19)

1411 Views  | 

ประกันภัยธุรกิจติดไทม์ไลน์ (COVID-19)

แผนประกันภัยธุรกิจติดไทม์ไลน์ (COVID-19)
ความคุ้มครอง (ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี)ทุนประกันภัย (บาท)
แผน 1แผน 2

ข้อตกลงคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับสถานประกอบการที่ถูกแสดงในไทม์ไลน์ **(Timeline) ของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสดคโรนา เนื่องจากเข้ามาใช้บริการ

หรือปฏิบัติงาน หรือเข้ามาติดต่อกับสถานประกอบการ มีผลให้สถานประกอบการปิดทำการชั่วคราวอย่างน้อย 1 วัน

โดยให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่าย ดังนี้


1.ค่าใช้จ่ายสำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อของสถานที่ประกอบการ

2.ค่าใช้จ่ายการประกาศข้อเทศจริง/การประชาสัมพันธ์/การแถลงข่าวที่เกิดผลกระทบจากผู้ป่วย

   เพื่อสนับสุนด้านภาพลักษณ์ หรือการตลาด


10,000 บาท / ครั้ง

สูงสุด 50,000 บาท /ปี

25,000 บาท / ครั้ง

สูงสุด 50,000 บาท /ปี

เบี้ยประกันภัย/สถานที่หนึ่งแห่ง/สาขา (รวมอากรสแตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)555.-999.-

ไทม์ไลน์**หมายถึง แผนผังประวัติการเดินทางของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัศโคโรน่า 2019(COVID)ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสอบสวนโรค โดยเจ้าหน้าที่รัฐเเละ/หรือหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามพระราช

บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือศูนย์บริหารสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(ศคบ.)กระทรวงมหาดไทย

เงื่อนไขการรับประกันภัย


1.คุณสมบัติของสถานประกอบ มีดังนี้


     1.1)สถานประกอบการที่อยู่ในประเทศไทย


     1.2)ยกเว้นสถานประกอบการที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ขอสงวนสิทธิในการไม่รับประกัน


     1.3)ผู้เอาประกันจะต้องกรอกใบคำขอเอาประกันให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เเละเมื่อผู้เอาประกันผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขของบริษัทเเล้ว


           จะต้องชำระเบี้ยประกันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง ก่อนการออกกรมธรรม์


2.ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี


3.สงวนสิทธิ์ในการซื้อของสถานประกอบการรายย่อย/ร้านค้ารายย่อยของทุกร้านในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า1แห่ง ไม่เกิน1000 กรมธรรม์


  ในทุกช่องทางของบริษัท


4.บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันในปีต่ออายุเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นตามประวัติการเรียกร้องค่าสินใหมทดแทนในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา

ข้อยกเว้น


1.ความเสียหายต่อเนื่อง หรือการสูญเสียตลาด หรือค่าขาดประโหยชน์ หรือความเสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน


2.ความเสียหาย หรือค่าใช่จ่ายใดๆ ซึ่งเกิดจากสถานประกอบการที่เอาประกันใช้เป็นสถานที่กักตัวสำหรับโรค หรือสถานที่สำหรับกระบวนการของการกักกันโรค
 

   หรือ Aiternative State Quarantine(ASQ)หรือสถานที่เเบบอื่น ๆซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน


*โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นอื่นๆ โดยละเอียดตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)

สำหรับผู้ประกอบการ(ไมโครอินชัวรันส์)

*รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 095 952 6514
 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy