แผนเอเชีย ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย อีซี่โฮม Asia Easy Home

897 Views  | 

แผนเอเชีย ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย อีซี่โฮม Asia Easy Home

แบบประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย “Asia Easy Home” 

Asia Easy Home ราคาประหยัดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ทุนประกันภัย 500,000 เบี้ยประกันภัย   700 บาท/ปี ทุนประกันภัย 1,000,000 เบี้ยประกันภัย 1,100 บาท /ปี

Asia Easy Home ราคาประหยัดระยะเวลาคุ้มครอง 2 ปี ทุนประกันภัย 500,000 เบี้ยประกันภัย 1,225 บาท/ปี ทุนประกันภัย 1,000,000 เบี้ยประกันภัย 1,925 บาท /ปี

Asia Easy Home ราคาประหยัดระยะเวลาคุ้มครอง 3 ปี ทุนประกันภัย 500,000 เบี้ยประกันภัย 1,750 บาท/ปี ทุนประกันภัย 1,000,000 เบี้ยประกันภัย 2,750 บาท /ปี

1. รับประกันเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตล้วน / และหรือแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ ยกเว้นบ้านไม้หรือสิ่งปลูกสร้างที่ประกอบด้วยไม้เกินกว่า 80% ของสิ่งปลูกสร้าง

2. สถานที่เอาประกันภัยต้องใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น ทั้งแบบบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เอาส์ คอนโด และต้องไม่มีการใช้งานเพื่อประกอบกิจการใดๆ

    อันก่อให้เกิดรายได้

3. คุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินภายในตัวอาคารเพื่ออยู่อาศัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นแต่ไม่รวมทรัพย์สินส่วนตัว เช่นนาฬิกา แว่นตาโน๊ตบุค ฯลฯ

4. หลักฐานประกอบการทำประกันอัคคีภัย

    4.1 ใบคำขอเอาประกันภัย

    4.2 สำเนาบัตรประชาชน 

    4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

    4.4 แบบแสดงตน

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน IAR

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 - 952 6514

Powered by MakeWebEasy.com