ประกันภัยร้านทอง มิตรแท้ประกันภัย

2973 Views  | 

ประกันภัยร้านทอง มิตรแท้ประกันภัย

ประกันภัยร้านทอง Gold Shop แผน A , B , C

 

ข้อตกลงคุ้มครอง

 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

 

ความรับผิดส่วนแรก

หมวดที่ 1 : ความเสียหายต่อทองคำ

1.1 การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (บาท/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

1.2 การวิ่งราวทรัพย์ (บาท/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 

1,000,000.-

100,000.-

 

10,000.-

หมวดที่ 2 : ความเสียหายต่อต่อตัวอาคาร ตู้นิรภัย กระจก เฟอร์นิเจอร์

เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่งใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ตู้แสดงสินค้าทองคำ

เครื่องชั่ง โทรทัศน์วงจรปิด(บาท/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

100,00010,000.-

หมวดที่ 3 : ผู้ได้รับความคุ้มครอง เจ้าของร้าน ลูกจ้าง และลูกค้า

3.1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา หรือทุพพลภาพถาวร

 

3.2 ค่ารักษาพยาบาล 

 

 

100,000 / คน 300,000/ครั้ง

10,000 / คน

30,000/ครั้ง

ไม่มี
เบี้ยประกันภัย (ยังไม่รวมอากรแสตมป์ 0.4% และ ภาษีมุลค่าเพิ่ม 7%)13,030.-
 แผนประกันภัยร้านทอง แผน A    คุ้มครองสูงสุด 1 ล้าน เบี้ยประกันภัย 13,030.-
 แผนประกันภัยร้านทอง แผน B    คุ้มครองสูงสุด 2 ล้าน เบี้ยประกันภัย 25,900.-
 แผนประกันภัยร้านทอง แผน C    คุ้มครองสูงสุด 3 ล้าน เบี้ยประกันภัย 38,770.-
เอกสารประกอบการสมัครประกันภัยร้านทอง

  1. ใบคำขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดใบคำขอ 

  2. แนบภาพถ่ายสถานที่เอาประกันภัยโดยรอบ

  3. ภาพถ่ายตำรวจหรือรปภ.ในร้าน (ถ้ามี)

  4. แนบสำเนาบัตรประชาชน / หนังสือรับรองบริษัท

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy