ประกันรถยนต์ ประเภท 2 + X ซ่อมอู่

972 Views  | 

ประกันรถยนต์ ประเภท 2 + X ซ่อมอู่

ประกันรถยนต์ ประเภท 2 + X ซ่อมอู่

 ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

 

ความคุ้มครองจำนวนจำกัดความรับผิด
แผน 1แผน 2
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท / คน)5000,000500,000
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท / ครั้ง)10,000,00010,000,000
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท / ครั้ง)1,000,0001,000,000
     ความเสียหายส่วนแรก--
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครั้ง)100,000 150,000 

    ความเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง)

    (กรณีไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณรอีกฝ่ายหนึ่งได้ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที)

2,0002,000

- รถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้ (บาท)

100,000150,000

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร (บาท / คน)100,000100,000
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)100,000100,000
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง)300,000300,000
คุ้มครอง 4 ภัยะรรมชาติ (น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ ลมพายุ)-100,000
ภัยก่อการร้าย-ตามทุนประกันภัย
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)เก๋ง : 7 ที่นั้ง / กระบะ : 4 ที่นั่ง
สนใจทำประกัน
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ X รถเก๋งส่วนบุคคล (รหัส 110) ไม่เกิน 2,000 CC. กลุ่มรถ 3-5ซ่อมอู่ ทุน100,000เบี้ยประกันภัย 7,200/ปี
เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย
 1. สำหรับรถญี่ปุ่นและอื่น ๆ (รถกลุ่ม 3-5) เช่น Honda Accord, Toyota Altis, Nissan March, Toyota Commuter เป็นต้น
 2. สำหรับรถยุโรป (กลุ่ม 1-2) เช่น Mercedes Benz, BMW, VOLVO, AUDI เป็นต้น 
 3. รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110), รถกระบะปิคอัพไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320), รถตู้โดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210)
 4. เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ง = 645.21 บาท, กระบะปิคอัพ = 967.28 บาท, ตู้โดยสารส่วนบุคคล = 1,182.35 บาท 
 5. ไม่จำกัดอายุรถยนต์กรณีซ่อมอู่ทั่วไป (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ที่บริษัทกำหนด) และไม่เกิน 5 ปี กรณีซ่อมห้าง / ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
 6.  มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก และคุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น
 7.  เบี้ยประกันภัยข้างต้นได้คำนวณรวมส่วนลดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้แล้ว และมีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย
 1. รถยนต์รับจ้างหรือให้เช่า,รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ มูลนิธิ รถร่วม รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ 
 2. ไม่รับประกันรถบรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย, รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ 

 3. ติดเคฟลาร์ (Cafla), สติ๊กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด และหรือ รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษต่าง ๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น, เครน, ตะแกรงเหล็ก, เฮี๊ยบ, โครงเหล็ก

    หรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใด ๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น, เครน, ตะแกรงเหล็ก, เฮี๊ยบ, โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใด ๆซื้อประกัน

สนใจทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ X

Powered by MakeWebEasy.com