ประกันภัยสินมั่นคงไวรัสโคโรนา COVID 2019 เจอ จ่าย จบ

5108 Views  | 

ประกันภัยสินมั่นคงไวรัสโคโรนา COVID 2019 เจอ จ่าย จบ

แผนประกันภัยสินมั่นคงไวรัสโคโรนา COVID 2019 เจอ จ่าย จบ
“ ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) "  จากสินมั่นคงประกันภัย ...เจอ จ่าย จบ... พร้อมจ่ายเงินชดเชยทันทีที่ตรวจพบว่า ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์) โดยจะจ่ายเป็นเงินก้อน (เต็มทุนวงเงินคุ้มครอง) สูงสุด 100,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 1-99 ปี มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาก่อนการทำประกันภัย
ข้อตกลงความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน3

การได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

20,00050,000100,000
เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี 99.-199.-399.-
เงื่อนไขการรับประกันภัย
  1. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสัญชาติไทย พานักอยู่ในประเทศไทย อายุ 1-99 ปี

  2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทาประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น

  3. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา

  4. ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง

  5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน

      เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล

    6. ผู้ขอเอาประกันภัยทาความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทาประกัน

    7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน )

    8. ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือน หลังจากวันคุ้มครอง

    9. ต้องรักษาพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น

         ข้อมูลผู้ติดเชื้อ Covid - 2019 ทั่วโลก

   ดาวน์โหลดใบคำขอแผนประกันภัยสินมั่นคงไวรัสโคโรนา COVID 2019 เจอ จ่าย จบ
สอบถามข้อมุลเพิ่มเติม : 095 - 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy