ประกันภัยทิพยไวรัสโคโรนา COVID 2019 ชดเชยรายได้

13066 Views  | 

ประกันภัยทิพยไวรัสโคโรนา COVID 2019 ชดเชยรายได้

แผนประกันภัยทิพยไวรัสโคโรนา COVID 2019 ชดเชยรายได้สูงสุด 5,000 บาท/วัน

ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 3-Cแผน 4-C
การเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา500,0001,000,000

การชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

(Coronavirus 2019-nCoV) (สูงสุด 20 วัน / ปี)

2,500 / วัน5,000 / วัน
เบี้ยประกันภัยรวม (บาท/คน/ปี)450.- 850.-
ข้อตกลงความคุ้มครองแผน 3แผน 4แผน IS

การเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus 2019-nCoV)

500,0001,000,0002,000,000

การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus 2019-nCoV)ต่อปี

50,000100,00030,000

เงินชดเชยรายเดือนเมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และพักฟื้นจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ต่อเดือน (สูงสุด4เดือน/ปี)

--30,000

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆเพื่อพบแพทย์หลังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ต่อครั้ง (สูงสุด 5ครั้ง/ปี)

--10,000
เบี้ยประกันภัยรวม (บาท/คน/ปี)450.-850.-1,950.-
เงื่อนไขการรับประกันภัย
  1. ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 1-99 ปี
        ข้อมูลผู้ติดเชื้อ Covid - 2019 ทั่วโลก
   ดาวน์โหลดใบคำของแผนประกันภัยทิพยไวรัสโคโรนา COVID 2019 ชดเชยรายได้
สอบถามข้อมุลเพิ่มเติม : 095 - 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy