ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 Chubb Eco Package

3353 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3  Chubb Eco Package

 ไม่จำกัดอายุรถ
 รับเงินชดเชยค่าเดินทางกรณีรถยนต์สูญหายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง 10,000 บาท
 รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000
 
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
Chubb 3 ECO
1.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
   1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย   ต่อคน500,000 บาท
ต่อครั้ง10,000,000 บาท
   1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน   ต่อครั้ง1,000,000 บาท
2. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
    2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ไม่คุ้มครอง
    2.3 รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง
3. เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม 
    3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)100,000 บาท(7/3คน)
    3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)100,000 บาท(7/3คน)
    3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)300,000 บาท
4. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 
    4.1 เงินชดเชยค่าเดินทางกรณีรถยนต์สูญหาย หรือเสียโดยสิ้นเชิง10,000 บาท
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร) รหัสChubb 3 ECO
110 1,800
1201,800
3202,700

เอกสารประกอบการทำประกัน

   1. สำเนาทะเบียนรถยนต์

   2. สำเนาบัตรประชาชน

   3. เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล์ / ไลน์ไอดี

สนใจทำประกัน ClicK 
สอบถามข้อมูล : 095 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy