ประกันอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

3133 Views  | 

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

ธุรกิจท่องเที่ยว คณะทัวร์

ใช้ยื่นขอใบอนุญาต และต่ออายุผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ 

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจท่องท่องเที่ยว

ข้อตกลงคุ้มครองแผน 1แผน 2
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ1,000,0001,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ500,000500,000
3.ประกันภัยควมรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก200,000-
จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ เบี้ยประกันภัย/คน (รวมภาษีและอากร (บาท)
100 - 499 คน3231
500 - 2,999 คน3130
3,000 - 9,999 คน2928
10,000 คน ขึ้นไป2926
 
1.ไม่จำกัดอายุผู้เอาประกันภัย
2.ระยะเวลาคุ้มครองตามระยะเวลาเดินทางจริง สูงสุดไม่เกิน 15 วัน 
3.คุ้มครองสูงสุดต่อเที่ยวไม่เกิน 150 ล้านบาท และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4.ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งรายชื่อ และโปรแกรมการเดินทาง ก่อนการเดินทาง
5.ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยายนยนต์
6.ไม่คุ้มครองกิจกรรมเสี่ยงภัยทุกชนิด
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบคำขอเอาประกันภัย
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ลงนาม
3.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ถ้ามี)
สนใจทำประกัน : 095 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy