ประกันภัยค้ำจูนพนักงาน

2514 Views  | 

Employeebond

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินสำหรับ ธุรกิจ SME
คลินิค ร้านค้า ร้านซักรีด โรงแรม ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย สถานรับเลี้ยงเด็ก ร้านถ่ายรูป หอพัก/บ้านให้เช่าอยูอาศัย สำนักงาน โรงเรียน ร้านอาหาร สมาคม/สโมสร
  ​
ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย 

ความรับผิดส่วนแรก

สำหรับแผน 1- 5

1.ทรัพย์สินที่คุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
 ตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวามเฟอนิเจอร์ และอื่น ๆ1,000,0002,000,0003,000,0004000,0005,000,000
2.ความคุ้มครอง 
     ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากการเฉี่ยวชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยเนื่องจากน้ำตามจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่มี
ภัยจราจลนัดหยุดงาน100,000200,000300,000400,000 500,000ไม่มี
ภัยลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยลูกเห็บ100,000200,000300,000400,000  500,000

10,000 บาท

ต่อครั้ง

ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟไฟ้า (Electrical Installation)10,00020,00030,00040,000  50,000

3,000 บาท

ต่อครั้ง

การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อตัวอาคาร100,000200,000300,000400,000  500,000

3,000 บาท

ต่อครั้ง

3.ความคุ้มครองที่ขยายเพิ่มเติม
   อุบัติเหตุต่อกระจก 10,000 20,000 30,000 40,000  50,0003,000 บาท

ต่อครั้ง 
การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 100,000 200,000 300,000 400,000  500,000 3,000 บาท

ต่อครั้ง
ประกันภัยเงินสด (ปง.2) 10,000 20,000 30,000 40,000  50,000 3,000 บาท

ต่อครั้ง
4.เงื่อนไขพิเศษ     

    

 

 

 

 

 

 

5

ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 100,000 200,000 300,000 400,000  500,000ไม่มี
ค่าขนย้ายซากทรัพย์ 100,000 200,000 300,000 400,000  500,000ไม่มี
ค่าวิชาชีพสถาปนิก วิศวกร 100,000 200,000 300,000 400,000  500,000ไม่มี
ทรัพย์สินส่วนบุคคล (ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อเหตุการณ์ แต่ละครั้ง)2,000 2,000 2,0002,000  2,000ไม่มี
ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก 100,000200,000300,000400,000500,000 
    คุ้มครองกรณีมีอาหารเป็นพิษ   10,000 บาท ต่อครั้ง และสุงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี       ไม่มี

คุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายโดยอุบัติเหตุต่อรถยนต์ของบุคคลภายนอกในที่จอดรถของผู้เอาประกันภัย

50,000 บาท ต่อครั้ง และสุงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี          

 3,000 บาท

ต่อครั้งสำหรับสำหรับของบุคคลภายนอก

 

คุ้มครองอัคคัภัย และภัยระเบิดสำหรับทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย

ไม่ได้เป็นเจ้าของ

 100,000 200,000 300,000 400,000  500,000

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ้บจากอุบัติเหตุท่ี่เกิด

ขึ้นในสถานประกอบการ

5,000 บาท ต่อครั้ง และสุงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี      ไม่มี
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ อาการแสตมป์ (รายปี)2,148.564,297.176,445.688,594.2410,742.80
      ใบคำขอเอาประกันภัย
      095 - 952 6514
     
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy