ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Public Liability For SME

6402 Views  | 

Liability_SME

การประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า และธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม SME

กลุ่มธุรกิจที่ 1

  - ร้านซักรีด หรือซักแห้ง  - ร้านมินิมาร์ททั่วไป  - ร้านขายกระเป๋า รองเท้า  - ร้านให้เช่าวีดิโอ  - ร้านขายอุปกรณ์กีฬา  - ร้านขายอะไหล่รถยนต์หรือรถจัรยานยนต์

  - ร้านขายนาฬิกา  - ร้านค้าอื่นๆในห้งสรรพสินค้า หรือศุนย์การค้า (ไม่รวมถึงร้าน Car Care)

  - ร้านขายยา  - ร้านขายเสื้อผ้า  - ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน  - ร้านถ่ายเอกสาร  - ร้านพิมพ์นามบัตร  - ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน 

  - ร้านขายของชำ/ร้านค้าย่อยอื่นๆ*  - ร้านเพ้นท์เล็บ  - ร้านตัดเย้บเสื้อผ้า  - ร้านถ่ายรูป  - ร้าน Wedding Studio  - ร้านขายดอกไม้

  - ร้านขายของชำ  - ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์  - ร้านขายกล้องถ่ายรูป  - ร้านขายแว่นตา

กลุ่มธุรกิจที่ 2

  - สำเนานักงาน (ผู้เช่า) พื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตรม.)  - บ้านเช่าต่อหลัง  - ร้านอาหาร หรือภัตตาคาร  - ร้านกาแฟ /ร้านเบเกอรี่/ร้านไอศกรีม  - ร้านเสริมสวย 

  - ร้านเสริมสวย / สปา  - สถาบันกวดวิชา  - โรงเรียนสอนดนตรี ศิลปะ ภาษา คอมพิวเตอร์  - คลีนิกทั่วไป / ทันตกรรม  - คลีนิคเสริมความงาม  - คลีนิกรักษาสัตว์

  กลุ่มธุรกิจที่ 3

 - สำนักงาน (เจ้าของอาคาร หรือผู้เช่า) ที่มีพื้นที่ 1,001-50,000 ตารางเมตร  - โรงแรมเจ้าของคนไทย ผไม่เกิน 100 ห้อง) 

 - สมาคม/สโมสร (ไม่รวมไนต์คลับหรือคาบาเรท  - เกสท์เฮาส์ ขนาดเล็ก- กลาง (ไม่เกิน 100 ห้อง) 

 - รีสอร์ทขนาดเล็ก - กลาง ไม่เกิน 100 ห้อง)  - อพาร์ทเม้นต์/แพลท/หอพัก  - ร้านดูแล และรับฝากสัตว์เลี้ยง

 ประเภทธุรกิจที่ไม่คุ้มครอง :

   -  ผู้ประกอบการในะุรกิจอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในกลุ่มธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม

   -  กรณีผู้ประกอบการที่เป็นร้านค้าย่อยนั้น จะต้องไม่ประกอบธุรกิจที่มีการเก็บหรือจำหน่ายวัตถุอันตราย สินค้าอันตราย เช่น แก๊ส น้ำมัน

      เชื้อเพลิง พลุ ประทัด ปืน อาวุธใดๆ สารเคมี หรือสารไวไฟ ฯลฯ

   -  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรถยนต์ เช่น ร้านประกอบรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ร้านดูแลรถยนต์ สถานที่รับฝากรถ ฯลฯ

   -  สถานที่บันเทิงทุกประเภท เช่นร้านคาราดอเกะ ผับ บาร์ สถานที่บริการอาบอบนวด ค็กเทลเลาจน์ ฯลฯ

   -  สวนสนุก หรือสถานบันเทิงที่มีให้บริการเครื่งเล่น สวนน้ำ ลานสเกต โบว์ลิ่ง รถโกคาร์ท เครื่องเล่นโลดโผนทุกชนิด

   -  โรงภาพยนต์ โรงมหรสพ


วงเงินความคุ้มครอง

(ต่อเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

เบี้ยประกันภัย

( ก่อนภาษีและอากรแสตมป์)

กลุ่มธุรกิจที่ 1กลุ่มธุรกิจที่ 2กลุ่มธุรกิจที่ 3
แผน 1500,000 บาท1,500 บาท3,000 บาท5,000 บาท
แผน 21,000,000 บาท2,500 บาท4,000 บาท6,000 บาท
แผน 33,000,000 บาท4,500 บาท5,000 บาท7,500 บาท
แผน 45,000,000 บาท5,000 บาท7,000 บาท10,000 บาท 
ความคุ้มครอง

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย

อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัยในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขต

ความคุ้มครองซึ่งระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับ


  1.ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก


  2.ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 และ 2 ให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่าย


     ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค์าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง


  3.ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

 
ความคุ้มครองเพิ่มเติมจำนวนเงินจำกัดความรับผิด (บาท)
1. ความรับผิดตามกฏหมายที่เกิดจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ10 % ของจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
2.ความรับผิดตามกกหมายที่เกิดจากสถานที่จอดรถ10 % ของจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
3.ความรับผิดตามกฏหมายที่เกิดจากการใช้สระว่ายน้ำ10 % ของจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
4.ความรับผิดตามกฏหมายที่เกิดจากป้ายโฆษณา10 % ของจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
5.ความรับผิดตามกฏหมายที่เกิดจากอัคคีภัย และภัยระเบิดสำหรับทรัพย์สินที่ผู้อาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของ10 % ของจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
6.ความรับผิดที่เป้นค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ้บที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการ10,000 บาทต่อคน / 10,000 บาท ต่อเหตุการณ์/ปี

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

เฉพาะกิจการโรงแรม รีสอร์ท เกสเฮาส์

วงเงินจำกัดความรับผิด (บาท)
7. ความรับผิดที่เกิดจากการบริการซักรีด10,000 บาทต่อคน / 10,000 บาท ต่อเหตุการณ์/ปี
8. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของลูกค้าที่มาใช้บริการ 10,000 บาทต่อคน / 10,000 บาท ต่อเหตุการณ์/ปี
9.ความรับผิดต่อทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากเก็บไว้ในตู้นิรภัย10,000 บาทต่อคน / 10,000 บาท ต่อเหตุการณ์/ปี
ข้อยกเว้นสำคัญ :
1. ความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก
    1.1 สัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
    1.2 คำแนะนำหรือบริการทางเทคนิคหรือวิชาชีพใดๆ โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
    1.3 สินค้าหรือสิ่งของใดๆ ซึ่งผลิตขายจัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
    1.4 งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ หรือ การปลูก การบำรุงรักษา หรือการรื้อถอนต้นไม้
    1.5 การทุจริต การฉ้อโกง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 2. ความรับผิดสำหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคล เจ้าของ หุ้นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย
 3.ความรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล ถูกเก็บรักษา หรือควบคุมโดยผู้เอาประกันภัย

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy